วิชาภาษาอังกฤษ

สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะของร่างกาย การบรรยายลักษณะของร่างกาย กันนะคะ

Unit 1 My body

คำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะของร่างกาย

การเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์อวัยวะของร่างกาย 

คำศัพท์ : head, hand, eye, nose, mouth, neck, arm, ear, big, small, short, tall etc.

การเขียนบรรยายเกี่ยวกับอวัยวะของร่างกาย

การใช้ Have กับ Has ในการเขียนบรรยายลักษณะรูปร่างของบุคคล

โครงสร้าง I, You, We, They + have + คำคุณศัพท์ + อวัยวะ

ตัวอย่าง I have small nose.

โครงสร้าง He, She, It + has + คำคุณศัพท์ + อวัยวะ

ตัวอย่าง She has long hair.

เรียนรู้คำศัพท์อวัยวะของร่างกายผ่านเพลง Head, Shoulders, Knees & Toes

เรียนรู้คำศัพท์อวัยวะของร่างกายผ่านเพลง Head, Shoulders, Knees & Toes

การบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของบุคคล

9780521664356_excerpt

Parts of body

แบบฝึกหัด ข้อที่ 1 คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า หัว คืออะไร

Your heading text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

  • head
  • hair

แบบฝึกหัด ข้อที่ 2 What does she look like?

Look at the picture, What does she look like?

  • She is tall and she has black hair.
  • She is short and she has brown hair.