Geschiedenis

3V paragraaf 2.2 Fascisme en Communisme

Inleiding

Verdrag van Versailles

De Eerste Wereldoorlog leidde tot chaos. Na de overgave van Duitsland in 1918 werd het Verdrag van Versailles gesloten in 1919.

Bekijk het filmpje door op onderstaande link te drukken.

https://www.youtube.com/watch?v=laM7lZbjpTw

Wilson

Leg uit waarom Wilson als held onthaald werd

Nieuwe grenzen

  • Zelfbeschikkingsrecht
  • Mandaatgebied
  • Parlementaire democratie
In het filmfragment wordt gezegd dat het Verdrag van Versaille nieuwe grenzen trok. Dit zie je ook op de afbeelding. Welk begrip past het beste bij deze ontwikkeling. Afbeeldingsresultaat voor nieuwe kaart europa forum eerste wereldoorlog

Totalitaire ideologieën

Totalitaire ideologieën inleiding

De Eerste Wereldoorlog leidde tot chaos, frustratie en het verlangen naar iets totaal nieuws. Daardoor ontstonden totalitaire ideologieën. In Italië kwamen de fascisten aan de macht. In Rusland probeerden de communisten een nieuwe maatschappij op te bouwen.

Bestudeer de begrippen van paragraaf 2.2 op blz. 60 en leg vervolgens uit wat een totalitaire ideologie is.

Mussolini en het fascisme

Lees van paragraaf 2.2 de tekst onder de kopjes "Gefrustreerd" en 'Mussolini en het fascisme"

Fascisme

Welke kenmerken van de totalitaire ideologie het fascisme zie je in onderstaande afbeeldingen terug?Fasces

Mussolini heeft zich laten inspireren door het Romeinse rijk. 

1. Leg uit hoe je dit kunt zien aan onderstaande afbeeldingen.

2. Wat is het voorwerp dat je op de vlag en in de hand van de Romein ziet en waar staat het voor? (Zoek dit eventueel op internet op.) 

3.Waarom gebruikt Mussolini juist dit voorwerp in zijn vlag?

Vlag van Italië ten tijde van Mussolini

                         Romeins beeld gemaakt tussen                                           20 vC- 20nC

Kenmerken van het fascisme

Neem over in je schrift!


Kenmerken van het fascisme

Ongelijkheid is goed, want ongelijkheid is natuurlijk

Fascisten zijn voorstander van:

 •Herstel van orde en rust door het gezag van een sterke staat 

•Het leidersprincipe (de leider beslist) 

•De verheerlijking geweld en militarisme (oorlog is goed) 

•De verheerlijking van het eigen volk (nationalisme) 

•De ongelijkheid in welvaart tussen groepen in de samenleving (dus het bezit van de rijken blijft ongemoeid)


Sectie zonder titel

Inhoud zonder titel

Heading 1 text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Heading 1 text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.