Інформатика 10 клас (Текстовий редактор)

Текстовий редактор Word 2007

Як називаються службові повідомлення, які розміщуються на полях сторінки документа?

 • Поля
 • Тло
 • Колонтитули
 • Розриви
 • Переноси

Спосіб розміщення сторінки на площині, це....?

 • Колір сторінки
 • Межі сторінки
 • Орієнтація сторінки
 • Розмір сторінки

Як називаються області сторінки вздовж її країв?

 • Колонтитули
 • Поля
 • Орієнтація
 • Тло

В яких режимах відображаються в документі колонтитули?

 • Розмітка сторінки
 • Попередній перегляд
 • Читання
 • Веб-документ
 • Чернетка

Що робить команда "Скоротити на сторінку" вкладки попередній перегляд?

 • Автоматично видаляє першу сторінку документа
 • Автоматично зменшує розмір кожного символу та міжрядкових інтервалів для зменшення кількості сторінок на одну
 • Автоматично видаляє останню сторінку документу
 • Автоматично зменшує розмір символів на 10 пунктів

Які параметри друку можна втановити у вікні Друк?

 • Вибрати принтер
 • Вибрати розміри відступів від країв сторінки
 • Встановити діапазон сторінок для друку
 • Вибрати поділ документа на колонки
 • Встановити кількість копій
 • Вибрати розмір сторінки аркуша паперу

Які типи списків можна створити в Word 2007?

 • Маркований
 • Багатоповерховий
 • Нумерований
 • Багаторівневий
 • Мальований
 • Замараний

Як створити маркований список?

 • Виконати команду "основне"
 • Двічі натиснути Enter
 • Виконати команду "Абзац"
 • Натиснути пропуск
 • Виконати команду "Маркери"
 • Поставити курсор у відповідному місці документа

Які дії потрібно виконати для зміни нумерації списку?

 • Виділити номер елемента списку, який слід змінити
 • Виділити абзац для впорядкування
 • Відкрити контекстне меню виділеного номера
 • Установити в діалоговому вікні Сортування тексту
 • Вибрати потрібний варіант зміни номера

За допомогою чого можна розташувати об’єкти тексту в певних місцях рядка?

 • Використавши вкладку вигляд
 • Використавши табуляцію
 • Використавши вкладку розмітка сторінки
 • Натиснувши кнопку із списком Поля
 • Використавши вкладку Вставити

Які властивості має таблиця, як об’єкт текстового документу?

 • Розмір
 • Вирівнювання
 • Межі
 • Заливка
 • Оформлення
 • Розтягування
 • Обтікання текстом
 • Злиття

Якого способу вставки таблиці у текстовий документ не існує?

 • Вставити таблицю простої структури
 • Вставити таблицю довільної структури
 • Вставити гофровану таблицю

Що відбудеться коли зняти позначку прапорця Автовідбір розмірів за вмістом?

 • Зникнуть лінії накреслення таблиці
 • Зникнуть останні рядки таблиці
 • вимкнеться автоматична зміна ширини стовпця і висоти рядка
 • виділиться стовпець в якому розміщений курсор

Які дії потрібно виконати, щоб вставити в текстовий документ рисунок із файла?

 • Вставлення - Зображення - Графіка
 • Вставлення - Зображення - Фігури
 • Вставлення - Зображення - Рисунок
 • Вставлення - Зображення - Діаграма

Які дії потрібно виконати, щоб провести обчислення в таблиці?

 • Вставити курсор в клітинку де буде міститись результат обчислень
 • Викликати контекстне меню клітинки
 • Виконати Макет - Дані - Формула
 • У відповідному полі діалогового вікна ввести з клавіатури формулу або вставити відповідну функцію
 • Вибрати кнопку Ок
 • Двічі клікнути правою кнопкою миші

Як змінити розміри рисунка в текстовому документі?

 • Використати маркери
 • Використати стікери
 • Натиснути клавішу Del
 • Поставити курсор перед рисунком
 • Клікнути по рисунку три рази

Як можна створити формулу в текстовому документі?

 • Вставити формулу з колекції вбудованих формул
 • Ввести з клавіатури
 • Використати конструктор формул
 • Вставити з вікна Символи

Що потрібно використати, щоб подати структуровані дані у вигляді схеми?

 • Діаграма
 • Рисунок
 • Фігури
 • SmartArt
 • Графіка

Як називається набір значень властивостей об’єктів певного типу, який має ім’я?

 • Текст
 • Образ
 • Стиль
 • Обхват
 • Відображення

Як відкрити список вбудованих тем у Word 2007?

 • Розмітка сторінки - Теми - Шрифти
 • Розмітка сторінки - Теми - Теми
 • Розмітка сторінки - Теми - Ефекти
 • Розмітка сторінки - Теми - Кольори

Як називається ієрархічна схема розміщення складових частин документа?

 • Стильове оформлення документа
 • Структура документа
 • Зміст документа
 • Тема документа

Що таке шаблон документа?

 • Відформатований певним чином документ заготовка, який зберігається в окремому файлі та використовується для створення певного типу документів
 • Набір узгоджених між собою стилів та тем оформлення документа
 • Послідовність команд, згрупованих в одну команду для оформлення документа