Langetusjuhend

Tegemist on kursusega, mille käigus õpetatakse töövõtteid puude ohutuks langetamiseks

Sissejuhatus langetamise kursusele

Ülevaade

Kursus on koostatud selleks, et anda teadmisi õppuritele, kes hakkavad tegelema metsatööga. Kursuse raames antakse ülevaade, miks ning kuidas viiakse läbi metsatöö üht väga olulist komponenti - puude langetamist.

Kuidas on kursus üles ehitatud?

Kursus jaotatakse neljaks:

 • sissejuhatus
 • ülevaade
 • sisu
 • praktika

Kõik punktid jagunevad omakorda üldjoontes samasuguse jaotuse järgi sissejuhatuseks, ülevaateks, sisuks ning praktikaks (näideteks või testideks). Iga punkti juures määratakse eesmärk ning näidatakse ära võtmepunktid, millele tuleb õppuril keskenduda.

1. Võtmepunkt: milleks langetamist läbi viiakse?

Kasvavate puutüvede edasiseks käitlemiseks tuleb need esmalt ette valmistada - langetada, laasida ning järgata. Käesoleva kursuse raames vaadeldakse väga olulist ettevalmistustöö osa - langetamist. Vastavalt vajadusele ning võimalustele viiakse langetamine läbi kas mehhaniseeritult langetusmasinaga või käsitsi. Käesoleval kursusel tutvutakse puude langetamisega kettsae abil puidu edasimüügiks ettevalmistamise eesmärgil.

2. Võtmepunkt: mis võib langetamisel juhtuda?

Peame silmas ebasoovitavaid asjaolusid:

 • keegi võib langetustöö käigus viga saada
 • puu võib ebasoodsalt langeda -
  • põhjustab ebamugava olukorra
  • põhjustab õnnetuse

3. Võtmepunkt: kuidas langetamist läbi viia?

Langetamisel tuleb jälgida kahte asjaolu:

 • keegi (ega miski) ei tohi viga saada
 • puud tuleb langetada soovitud suunas

Kahjude vältimiseks ning soovitud eesmärgi saavutamiseks tuleb langetustöö läbi viia ohutult ja oskuslikult.