คอม

เบบทดสอบ

ข้อที่1 ข้อใดคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  • เม้าส์
  • คิย์บอร์ด
  • หน้าจอ
  • ถูกทุกข้อ