Dziadkowie i juniorGO

Dziadkowie i juniorGO

Kto może być ubezpieczonym w ramach juniorGO?

  • Dziecko oraz jego Opiekunowie prawni
  • tylko Dziecko
  • Rodzice i Dziadkowie
  • tylko biologiczni Rodzice

Pani Wiesława chce kupić juniorGO dla Janka - wnuczka z pierwszego małżeństwa swojego syna Pawła. Chce też, żeby Paweł został objęty ubezpieczeniem. Czy jest to możliwe?

  • Tak, jeśli Paweł ma prawa rodzicielskie do Janka
  • Tak, zawsze jest taka możliwość
  • Nie ma takiej możliwosći

Wybierz właściwe zdanie:

  • Pan Franciszek jest dziadkiem i jednocześnie opiekunem Marysi. Ma 62 lata. Czy być ubezpieczonym w ramach juniorGO?
  • Pan Franciszek jest dziadkiem i jednocześnie opiekunem Marysi. Ma 79 lat. Czy być ubezpieczonym w ramach juniorGO?