วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

           สวัสดีครับนักเรียนทุกคน วันนี้มาพบกับครูมัยใจดี เรามารู้จักกับการประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นกัน พร้อมไหมครับ ลุยกันเลย

การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่น

ความหมายของการประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่น

ศึกษาการประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นจาก VIDEO

ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้

1002627_example

ให้นักเรียนทำใบงาน

คำชี้แจง

              เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้ส่งงานทางเมล

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Show more

การประมาณค่าจำนวนเต็มหมื่น

แบบฝึกหัดข้อที่ 1

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ 37,560 เป็นเท่าไร

  • 30,000
  • 40,000

แบบฝึกหัดข้อที่ 2

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ 456,890 เป็นเท่าไร

  • 450,000
  • 460,000

แบบฝึกหัดข้อที่ 3

จำนวน 490,000 เป็นค่าประมาณของจำนวนใด

  • 491,000
  • 484,587

แบบฝึกหัดข้อที่ 4

จำนวน 490,000 เป็นค่าประมาณของจำนวนใด

  • 485,600
  • 484,987
  • 494,555