Zadanie Domowe nr 5 – Test z Konkurencji

Cześć,

zapraszamy Cię do testu "Konkurencja" z Programu Wdrożeniowego.

Próg zaliczenia to 80% poprawnych odpowiedzi. Test jest wielokrotnego wyboru (oznacza to, iż w każdym pytaniu może być więcej niż jedna odpowiedź poprawna)

Do testu można podejść 2 razy. Czas na wykonanie testu to 20 minut.

Test należy wykonać do 48h od zakończenia telekonferencji, z tematu którego dotyczy test. 

Wyniki będą dostępne w CRM zakładka raporty-wdrożenia dzień po zakończeniu testu .

Powodzenia!

Test z Konkurencji

W jaki sposób sprowokować Klienta do wyrażenia jego obaw?

 • zadając pytania „pogłębiające” typu: „tylko to?”, „coś jeszcze Pana niepokoi?”
 • obserwując otoczenie
 • pytając wprost – co Pana powstrzymuje przed zmianą?
 • obawy są nieistotne – istotne jest właściwe przedstawienie korzyści

Na co zwrócisz uwagę klienta, gdy mówi, że ma już klika ofert?

 • Kto jest stroną ewentualnej umowy?
 • Czy akceptuje w pełni zapisy ewentualnej umowy?
 • Wiarygodność oferenta i jaką ma opinie na rynku
 • Okres obowiązywania oferty

Jeśli klient ma już umowę terminową z firmą energetyczną, to?

 • przepraszamy i wychodzimy
 • gratulujemy wyboru i pytamy kiedy możemy do niego wrócić
 • ustalamy na jak długo i proponujemy mu korzystne rozwiązania na przyszłość

Przy konkursie ofert u klienta?

 • składamy ofertę zgodnie z oczekiwaniem klienta
 • ustalamy kiedy będzie podjęta przez Klienta decyzja i wtedy ustalmy termin złożenia oferty
 • wycofujemy się, bo konkurencja jest zbyt duża
 • ustalamy co dla klienta jest najważniejsze – gwarancja ceny czy optymalizacja kosztów całej faktury

Przy dużej konkurencji należy klientowi uzmysłowić, że:

 • najważniejsza jest stabilność i bezpieczeństwo we współpracy
 • najważniejsza jest cena tylko na najbliższy okres
 • najważniejsza jest długookresowa współpraca i korzyści jakie przyniesie ona klientowi

Jeśli klient posiada ofertę „lojalnościową” z rodzimej firmy energetycznej to:

 • Jest to dla niego najbardziej „bezpieczne i komfortowe” rozwiązanie
 • Nic nie możemy zrobić bo takie jest prawo
 • Tłumaczymy klientowi na czym polega proces lojalizacji
 • przedstawiamy rozwiązania alternatywne do monopolisty

Gdy Klient twierdzi, że nie zna naszej firmy:

 • przedstawiamy listę referencji
 • mówimy, że jesteśmy nową firmą obrotu
 • informujemy, że nie ważne z kim podpisuje umowę - ważne są ceny
 • przedstawiamy krótko naszą firmę

Gdy klient rozważa podpisanie \"lojalki\" z gwarantowanym rabatem to:

 • gwarantuje sobie niezmienność ceny
 • uodparnia się na wahania cen
 • uzależnia się od swojego sprzedawcy na czas trwania oferty
 • nie może już nigdy skorzystać z innych ofert

Przy wyborze nowego sprzedawcy klient powinien sprawdzić

 • kapitał założycielski
 • referencje takiej firmy
 • jaki jest najniższa cena niezależnie od innych czynników oferty
 • zapisy umowy i OWU

Warunki sprzedaży energii elektrycznej zawarte są:

 • na składanej ofercie - okres obowiązywania
 • na Pełnomocnictwie i Oświadczeniu o lokalu
 • w Ogólnych Warunkach Umowy
 • w żadnym z tych dokumentów

Co określa kapitał zakładowy firmy obrotu:

 • kapitał zakładowy to tylko wymóg prawny dla spółek z o.o. oraz S.A.
 • określa między innymi potencjał zakupowy spółki
 • określa formę prawną spółki
 • w sposób pośredni określa wiarygodność firmy

Oferta stałej ceny energii elektrycznej jest:

 • ograniczona czasowo
 • bezterminowa
 • obowiązująca do czasu zmiany cennika sprzedawcy
 • jest tylko informacją, gdyż musi być później potwierdzona przez URE

Pośrednik firmy obrotu oferujący umowę o sprzedaż energii elektrycznej po zawarciu takiej umowy przez klienta:

 • jest gwarantem sprzedaży energii
 • dokonuje obsługi posprzedażnej (rozliczenia, fakturowanie, rozwiązywanie ewentualnych problemów itp.)
 • nie ma z tego tytułu żadnych obowiązków
 • nie będąc stroną umowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności

Klient podpisując \"lojalkę\":

 • nabywa udziały w firmie energetycznej przez co ma wpływ na jej politykę
 • w każdej chwili może zmienić sprzedawcę
 • uzależnia się od lokalnego monopolu
 • już zawsze będzie mógł korzystać z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku energetycznym

UZUPEŁNIJ PONIŻSZE ZDANIA ODPOWIEDNIMI SŁOWAMI:

„Skoro już tyle firm Pana odwiedziło a Pan nie wybrał  z nich, to znaczy, że ich oferta była ? Co wzbudziło Pana ?

UZUPEŁNIJ PONIŻSZE ZDANIA ODPOWIEDNIMI SŁOWAMI:

się z Panem też miałbym na Pana miejscu. Ale pracuję w tej branży od 2 lat bo mój produkt jest bezpieczny i komfortowy dla moich klientów i mogę czerpać z zadowolonych klientów. 

UZUPEŁNIJ PONIŻSZE ZDANIA ODPOWIEDNIMI SŁOWAMI

 „Posiadanie lojalki NIE JEST przeszkodą w zmianie sprzedawcy – zmiana nastąpi pierwszego dnia po!!!”