ANNONSEKURS | Hvordan skrive gode annonser

Dette annonsekurset skal gi deg grunnleggende innføring i hvordan FINN anbefaler at vi utarbeider stillingsannonser. Du må alltid ha i tankene at våre stillingsannonser fungerer som markedsføring for vår merkevare og både jobbsøkere og kunder kan bruke våre annonser til å vurdere vårt kandidatur som partner. 

Formålet med å ha stillingsannonser ute, er å skaffe ansatt(e) til et oppdrag (både bemanning og rekruttering). Det er da viktig at annonsen du lager tiltrekker nok søkere, de riktige søkerne og ikke minst at det du skriver samsvarer med hva den ansatte til slutt får. Å skrive gode stillingsannonser krever trening og tid!

Gjennom sin rolle som Norges største annonseplattform har FINN svært god kunnskap om stillingsannonser. De har enorme datamengder om jobbsøkervanene til norske jobbsøkere; de hvilke overskrifter som får flest  klikk, hvilke bransjer og stillingstitler det søkes mest etter, og hvilke annonser som får flest søkere.

Det er med andre ord gode grunner til å følge FINNs råd om annonseskriving. Du kan også kontakte FINNs rådgivere direkte for å få konkrete tips og innspill til dine annonser.

Høsten 2016 holdt FINN annonseskrivingskurs for oss, og dette kurset er tilgjengelig på Sharepoint for nedlasting. 

Kurset er delt inn i fire seksjoner, hvorav de tre første er opplæringen og siste seksjon er en test. Du får kursbevis når du har bestått testen. 

(Materiale er hentet fra FINN og produsert hos People).

Arbeidslivets jobbsøkere

Arbeidslivets jobbsøkere, hvem er de og hva kjennetegner de?

De 4 typer arktypene

Arbeidsmarkedet består av mange ulike mennesker med ulike behov og i ulike arbeidssituasjoner. Noen har det bra der de er, andre søker seg bort. Årsakene kan være så mange. 

For en rådgiver i vår bransje er det viktig å være klar over hva slags jobbsøkere man møter eller ikke møter i jakten på kandidater. Det er ikke umulig å finne kandidater uansett om de er aktive eller passive, men utfordringen handler om å synliggjøre fordelene, særlig knyttet til kompetanse og spennende arbeidsoppgaver.

FINN opererer med fire arketyper av jobbsøkere.

Hvorfor må du kjenne disse?

For at du skal kunne skrive gode annonser med målrettede budskap så er det viktig at du vet hvem disse er og også hva som trigger de til å søke ny jobb. 

Fornøyde Frida

"Ikke interessert. Har det perfekt der jeg er"

Fornøyde Frida har det bra der hun/han er, og disse personene står for 20 % av det norske arbeidsmarkedet.

Disse jobbsøkerne er voksne og barna har forlatt redet.

 • Passiv jobbsøker


Passive Petter

"Leter ikke, men er åpen for interessante tilbud"

Passive Petter står for 55 % av det norske arbeidsmarkedet. Petter er mann over 30 år med familie og barn. 

 • Passiv jobbsøker

Aktive Arne

"Følger med og søker på interessante jobber"

Aktive Arne står for 16 % av det norske arbeidsmarkedet. 

Disse personene er under 30 og enten under utdanning eller i etableringsfasen. 

 • Aktiv jobbsøker

Jorunn Jeger

"Jeg leter etter ny jobb"

Jorunn Jeger står for 9 % av det norske arbeidsmarkedet. 

Kvinne mellom 18 og 40 år som konstant ser etter ny jobb. Søker andre eller større utfordringer, mer lønn eller tilsvarende. 

 • Aktiv jobbsøker

De viktigste faktorene for hvorfor man skifter jobb

Bilde viser hvordan ulike faktorer for jobbskifte ble vektlagt i  2016. Lønn og andre goder kommer relativt langt ned. Dette er viktig å merke seg når man skriver en stillingsannonse og det er viktig å fremheve de vikige faktorene ovenfor jobbsøkerne.

4 Steg for en bedre stillingsannonse

God eller dårlig annonse?

Det kan være vanskelig å vite hva som skiller en god annonse fra en dårlig, men basert på sin statistikk vet FINN hvilke annonser som virker mest - og minst - attraktive for jobbsøkere. 

Før vi går inn på hvordan man setter sammen en god annonse i RM, skal vi her skal vise noen eksempler på gode og dårlige annonser.

Eksempel på en mindre god annonse

Dette er det første vi ser når annonsen kommer opp i søkefeltet

Når man klikker seg inn på annonsen ser man at det er lite konkret informasjon om stillingene. 

Det kan se ut som at annonseskriver her prøver å gi inntrykk av at det er snakk om reelle stillinger, mens man i virkeligheten egentlig er ute etter å skaffe kvalifisert arbeidskraft til mulige fremtidige oppdrag. 

Det i seg selv er ikke galt, men det bør i så fall fremkomme helt klart i annonseteksten. Det er god annonseskikk, og man slipper risikoen for at jobbsøkere føler seg lurt.


Eksempler på gode annonser

Innsatsen du legger ned i å lage en god annonse, får du igjen for i form av flere og mer relevante søkere. 

Eksempel på en overskrift som med FINNs hjelp ble endret fra dårlig til god.

Eksempler på gode overskrifter

Eksempel på en interessevekker som ble endret fra dårlig (øverst) til bra (nederst)

AIDA-modellen

For å skrive gode stillingsannonser anbefaler FINN at man baserer seg på AIDA-modellen.

Dette er en firedelt forbrukerteori som beskriver stegene i en påvirkningprosess. AIDA-modellen er en anerkjent markedsføringsmodell som er mye brukt i utforming av reklamer, annonser, salgsbrev og lignende.

Hvert punkt i modellen er relevant for utforming av en stillingannonse, og under viser vi hvordan du kan bruke AIDA-modellene for å lage gode annonser. 

Det er også inkludert videoer som viser deg hvordan du bruker annonseskrivingsfunksjonene riktig i RM.

Hvordan få flere og bedre kandidater til å søke på din stilling?

Attention (oppmerksomhet) - Hva avgjør om jobbsøkere velger din annonse?

 For at en kunde skal kunne vurdere en reklame, må han bli oppmerksom på den. Reklamens dramatisering blir som oftest brukt til å skape oppmerksomhet; for eksempel ved å bruke kjendiser eller aktuelle hendelser.

De første 5 elementene er det som er synlig i søkeresultatet på Finn.no og er avgjørende for om jobbsøker trykker seg inn på din annonse. At annonsen din er søkbar avgjør om annonsen i det hele tatt kommer med på søket. Svært viktig at dette er med.

 • Logo
 • Sted
 • Firma
 • Overskrift: Våg å vær kreativ!
 • Stillingstittel: Vær konkret! Skal IKKE være like overskrift.
 • Gjør annonsen søkbar: 
  • Bruk 3 x bransje og 3 x stillingsfunksjon
  • 5 nøkkelord, nøkkelordene må gå igjen i teksten. Tenk på hva en jobbsøker bruker når han/hun ser etter ledige stillinger.

Interest (interesse) - Hvordan få leseren til å ville lese mer?

Når reklamen har fått oppmerksomhet må den også bruke oppmerksomheten til noe, nemlig å gjøre kunden interessert i produktet eller tjenesten ved å spille på det produktet kan gjøre for kunden eller hvordan kundens ønsker kan oppfylles.

 • Skriv en god interessevekker, bruk gjerne spørsmålsformuleringen for å trigge respons hos leseren. 
 • Tenk på annonseskriving slik du leser avisene. Det begynner med en god overskrift etterfulgt av en god innledning. 

Desire (ønske) - Hvordan få jobbsøker til å agere på din annonse?

Reklamen skal gi kunden ønske å kjøpe eller eie produktet fordi det løser et problem, gir nye muligheter eller kan gi sosial eller faglig status. En bil kan løse transportproblemet, gi nye feriemuligheter, gjøre naboene misunnelige eller skape anerkjennelse blant likesinnede bil-interesserte.

 • Del annonsen inn i avsnitt og lag gode overskrifter for økt lesbarhet. Våg å vær annerledes og unngå floskler, vær konkret!
 • Fokuser på det som betyr noe for en jobbsøker; arbeidsmiljø, arbeidsoppgaver og lederskap. 
 • Bruk gjerne bilder/video. 
 • Unngå skrivefeil, les korrektur!
 • Det anbefales følgende rekkefølge; 
  • Interessevekker
  • Vi tilbyr
  • Arbeidsoppgaver
  • Kvalifikasjoner
  • Utdannelse
  • Personlige egenskaper

Action (handling) - Hvordan få jobbsøker til å faktisk søke på din stilling?

Reklamens hensikt er å få kunden til å handle, enten ved å kjøpe produktet, støtte opp under en sak, delta i en aktivitet eller annet. Når kunden har kommet hit i prosessen har han bestemt seg og trenger utløsende informasjon i form av adresse, telefon, nettsted eller annet.

 • Åpne for spørsmål og din tilgjengelighet. 
 • Oppgi kontaktperson
 • Ha tydelige "søk her" opsjoner

Gjør annonsen synlig for søkere

Som vi gikk gjennnom under "Attention" i AIDA-modellen, må du fange leserens oppmerksomhet, og da er det viktig at annonsen din er godt synlig og lett å finne.

Valg av søkeord og bransje er avgjørende for om annonsen din vises i søk, og om stillingen blir sendt ut sammen med "agentmail". De færreste jobbsøkere leser gjennom alle annonsene på Dersom du ikke lykkes med det, er sjansen for at noen leser annonsen din minimal da de færreste går inn på Finn.no og går gjennom liste for liste manuelt.

Søkeord

I RM er det enkelt å legge inn søkeord, men det du må tenke på er hva slags søkeord du skal legge til ved hver annonse. 

Det er anbefalt å ta i bruk fem søkeord for hver annonse. Søkeordene skal være relevante for annonsen din og det er viktig at de ordene du legger til, faktisk er å finne i teksten din også. Jo hyppigere et ord er gjentatt, jo høyere opp på resultatlisten havner du. Samtidig må du passe på å ikke gjenta nøkkelordene så mye at annonseteksten blir repetitiv og dårlig formulert. 

For å finne gode søkeord, sett deg inn i søkers ståsted. Hva vil være relevante ord å søke på til den type stilling? For eksempel er det mer sannsynlig at jobbsøkeren vil søke på stillingstittel enn på arbeidssted. For noen type jobber, for eksempel innen IT og tekniske fag, kan spesifikke dataprogrammer eller teknike systemer være relevante søkeord.

Bransjer/Bransjekategori

FINN anbefaler å ta i bruk 3x3 bransjer og bransjekategorier (stillingsfunksjon). Folk tenker forskjellig og det må vi også ta høyde for for å treffe flest mulige relevante søkere.

Igjen må du sette deg inn jobbsøkerens ståsted, og hvem du ønsker skal se annonsen din. 

Eksempelet over viser en annonse med ulike typer bransjer. Bransjen er Bygg og anlegg, men i Stillingsfunksjon blir stillingen utdypet med hva slags type arbeid som skal utføres.

Tilleggsprodukter hos Finn.no

Tilleggsproduktene er

FINN har ulike tilleggsprodukter som kan benyttes dersom det er behov for det. Tilleggsproduktene er forbundet med ekstrakostnader og du bør avklare med kunde før kontraktinngåelse dersom det er ønskelig å ta dette i bruk. Priser får dere hos FINN.

Det er viktig at du kjenner disse produktene og hvilken tilleggsverdi de har for din stillingsutlysning. Det vil som oftest være ved en rekruttering at dette vil være aktuelt.  

FUS | Øverst i resultatlisten

Få mer trafikk og økt sjanse for søkere til annonsen ved å ligge god synlig øverst i resultatlisten. 

Ligg på toppen i 5 dager

Når noen søker etter din type annonse vil den vises på den øverste plassen i resultatlisten, i tillegg til sin vanlige plassering. Dersom andre også har kjøpt produktet vil plasseringen rullere mellom dere. Ved "åpne" søk som f.eks. en hel kategori kan det være mange som konkurrere om plassen, men for mer spesifikke søk med filtre på område o.l. vil du ofte ha plasseringen helt for deg selv.

Dette får du når du bestiller Fus:

 • Logoen din, tittel på stillingen og arbeidssted vises øverst i resultatsiden på FINN jobb i 5 dager
 • Annonsen din rullerer øverst i resultatsiden blant alle som har kjøpt ekstra profilering.
 • Flere klikker på annonsen din- vanligvis øker Fus antall klikk med 30%

Blink | match stillingsannonsen din mot potensielle kandidater som har sett etter lignende stillinger

Vis annonsen på Norges største nettsteder og betal kun for antall klikk.

Kostnad

Begge disse to opsjonene koster ekstra, derfor er det viktig at du avklarer med kunden på forhånd hva deres forventninger er og hva de ser for seg med hensyn til annonseringen. 

Dersom kunden din ønsker å betale for et slikt tilleggsprodukt må FINN hjelpe til med oppsett. 

Test i annonseskriving

Hva står AIDA for?

Du skal besvare alle tre påstander utfra hva du antart er sant/usant.

 • Attention, Interest, Desire, Action
 • Attraction, Idea, Decision, Action
 • Ad, Idea, Desire, Action

Hva er viktig elementer for "Attention"?

Attention: Hva er ifølge FINN de viktgiste elementene for å få jobbsøkerens oppmerksomhet (5 riktige svar?

 • Logo
 • Goder
 • Overskrift
 • Lønn
 • Firma
 • Arbeidssted
 • Stillingstittel
 • Hvem som er arbeidsgiver
 • Lite tekst i stillingsannonsen

Hvorfor er det viktig å definere bransje i annonsen?

 • Slik at du lettere skal finne igjen annonsen din og lage statistiker.
 • Annonsen blir synlig i søk på FINN og annonsen blir inkludert i FINNs agentmailer og lagrede søk. Muligheten for å treffe de riktige søkerne øker jo mer spesifikk du er.

Hva er viktig for synligheten av en annonse? (Velg 3)

Her er det 3 riktig svar

 • Nøkkelord
 • Bransje/bransjekategori
 • Stillingstittel
 • Lønn
 • Goder

Man trenger ikke både nøkkelord og bransjer oppført i annonsen, det holder med én av dem!

 • Begge deler er like viktig og utfyller hverandre. Mens bransje gjør annonsen synlig under søkefeltene "Bransje" og "Stilling", er nøkkelord avgjørende for synligheten i fritekst søk.
 • Det stemmer. Å bruke begge deler er smør på flesk.

"Interest": Hva er riktig?

 • Det mest spennende med stillingen bør skrives til slutt i annonsen.
 • Det er viktig at innledningen vekker lesernes interesse for at de skal ville lsese resten av annonsen.

Hva er ifølge FINNs undersøkelser de viktigste årsakene til at arbeidstakere skifter jobb?

 • Arbeidsmiljø, arbeidsoppgaver og sikkerhet.
 • Lønn, goder og selskapets størrelse
 • Lederskap, lønn og mulighet for forfremmelse

En god annonse er ...

 • Lite tekst og mye bullets.
 • Er utfyllende og konkret.

I hvilken rekkefølge mener FINN at man bør skrive en stillingsannonse?

 • Interessevekker
 • Vi tilbyr
 • Arbeidsoppgaver
 • Kvalifikasjoner
 • Utdannelse
 • Personlige egenskaper

Hva er det viktigste for jobbsøkere ved jobbytte?

Velg topp 3.

 • Høy lønn og goder
 • Nærhet til hjemmet
 • At det er et godt merkenavn
 • Størrelsen på bedriften
 • Miljøet blant kollegaer
 • Arbeidsoppgaver jeg mestrer!
 • Relevante arbeidsoppgaver i forhold til mine kvalifikasjoner

Hva er Blink?

 • Blink gjør at annonsen blir levende og blinker når det kommer i søkeresultatet. Det skaper oppmerksomhet
 • Blink kan segmentere og targete målgruppe som har søkt på lignende type stillinger via ulike kjente nettsteder. Dette øker sjansen for å bli sett også blandt de som ikke aktivt søker jobb.

Hva er FUS?

 • FUS gjør at annonsen alltid kommer først på resultatlisten i et søk.
 • FUS tillater annonsen å komme først i resultatlisten i x antall dager.

Evaluering

På en skala 1-6 (1 = veldig dårlig, 6 = veldig bra), hvordan vil du evaluere innholdet i dette kurset?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Har du ytterligere tilbakemelding om dette kurset som kan bidra til forbedringer?