Databeskyttelseskursus for alle funktionærer

Databeskyttelsesloven

Video - databeskyttelsesloven for alle funktionærer

Databeskyttelsesloven betyder for dig som medarbejder, at du altid:

 • skal sørge for at beskytte dine egne personoplysninger ekstra godt
 • skal have lovhjemmel til og fokus på behandling, opbevaring og sletning af personoplysninger
 • kan finde alle oplysninger om dig selv på databeskyttelsessitet på intranettet

Her kan du læse mere

Sikkerhedsbrud

Video sikkerhedsbrud

Man giver Sikring & Egenkontrol besked om et sikkerhedsbrud ved at:

 • henvende sig personligt mellem 8-17
 • sende dem en sms
 • ringe til dem eller sende dem en mail på [email protected]

Her kan du læse mere

Behandling af medarbejderoplysninger

Video behandling af medarbejderoplysninger

Ifølge databeskyttelsesloven:

 • må vi som virksomhed indhente og videregive oplysninger om dig som ansat uden at informere dig herom
 • må vi som virksomhed selv bestemme, hvordan vi behandler personoplysninger om dig, så længe vi husker at fortælle dig, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det
 • har du som medarbejder krav på at vide hvilke oplysninger om dig, vi som virksomhed behandler

Her kan du læse mere

Behandling af kundeoplysninger

Video behandling af kundeoplysninger

Ifølge databeskyttelsesloven:

 • skal kunder selv anmode om information om, hvordan vi behandler deres oplysninger
 • skal vi som virksomhed aktivt oplyse vores kunder om, hvordan vi behandler deres personoplysninger
 • skal vores kunder selv finde information om, hvordan vi behandler deres personoplysninger ved fx at søge på hjemmesiden

Her kan du læse mere