Demo De Noorderbrug

Dit is een demoversie van de E-learning module die Nedcon Organisatieadvies aanbiedt. Dit is een interactieve trainingsvorm. U kunt uw medewerkers op deze manier in hun eigen tijd en tempo de training laten doorlopen.

In deze demoversie laten wij u de mogelijkheden zien die wij bieden in onze E-learning module. Door een optimale afwisseling tussen theorie en vragen en opdrachten behalen uw medewerkers een optimaal resultaat uit de training. 

Wij laten u nu zien hoe u de kennis van uw cursisten kunt testen. Wij hebben een aantal voorbeeldvragen gemaakt, zodat u de mogelijkheden kunt ervaren die het systeem biedt.

Demo Noorderbrug

Vertrouwelijke informatie

 • Het dossier van een cliënt
 • Een behandelplan
 • Een gesprek met een cliënt over de behandeling.
 • Een e-mail over de eerstvolgende teambespreking
 • De vakantiefoto's van een collega, die je op Facebook bekijkt
Zet de volgende soorten informatie in de juiste volgorde. Zet de meest vertrouwelijke informatie bovenaan.

Vertrouwelijke informatie

De goede volgorde van de genoemde informatie is:

 1. Het dossier van een cliënt
  Met het dossier van een cliënt moet bijzonder zorgvuldig worden omgegaan. Zorg dat je het dossier altijd goed opbergt wanneer je ermee klaar bent. Of als je een elektronisch dossier hebt, sluit je openstaande schermen en log voor de zekerheid uit. 
 2. Een behandelplan
  Een behandelplan is aleen voor het personeel dat de behandeling van een cliënt verzorgt. Daarnaast mogen ouders en verzorgers dit inzien. 
 3. Een gesprek met een cliënt
  Zorg er altijd voor dat je in een aparte kamer zit bij dit soort gesprekken. Vaak wordt er persoonlijke informatie besproken die niet voor anderen bestemd is. Doe ook de deur dicht, zodat je niet gestoord kunt worden.
 4. Een e-mail over de eerstvolgende teambespreking
  Deze e-mail is alleen bestemd voor het team waarin je werkt. Zorg dat de informatie alleen voor de teamleden beschikbaar is.
 5. De vakantiefoto's van een collega, die je op Facebook bekijkt
  Even leuk om tussendoor of in de pauze naar de vakantiefoto's van je collega te kijken, maar verder het minst vertrouwelijk van de genoemde informatie.

Gebruik computer

Gebruik computer

Voorkom dat anderen mee kunnen kijken of kunnen werken op jouw computer. Wanneer je je werkplek moet verlaten - ook al is het om even snel koffie te halen - is het belangrijk om je computer te vergrendelen of uit te schakelen. 

Een voorbeeld van een inlogscherm.

Welke plekken kunnen een beveiligingsrisico opleveren?

Welke plekken kunnen een beveiligingsrisico opleveren?

1. Computer
Het scherm van deze computer is niet vergrendelt. Zorg dat je altijd je computer vergrendelt of uitzet als je weggaat.
2. Memobriefjes op beeldscherm
Er zitten gele memobriefjes op het beeldscherm geplakt. Deze kunnen gevoelige informatie bevatten. Schrijf deze informatie niet op memobriefjes.
3. Documenten op het bureau
Zorg dat documenten met gevoelige informatie goed opgeborgen zijn.
4. Document in de prullenbak
Gevoelige informatie niet in de prullenbak afvoeren, maar vernietig dit in de shredder of breng het naar de plek waar dit soort documenten worden verzameld.
5. Smartphone op het bureau
Laat je telefoon nergens liggen, maar neem hem mee. Zorg daarnaast dat hij vergrendeld is.
6. Sleutels op het bureau
Zeker als je belangrijke sleutels aan je bos hebt zitten, moet je deze altijd opbergen.
7. Tas
Als je belangrijke documenten in je tas bewaart, neem hem dan mee of zorg dat hij op slot kan.
8. USB stick bij de computer
Een USB stick kan gevoelige informatie bevatten. Neem hem altijd met je mee of leg hem in een afgesloten ruimte.
9. Toegangspas
Laat je toegangspas nooit ergens onbeheerd liggen. Houd hem altijd bij je.

Clean desk policy

Welke van onderstaande foto's voldoet aan de clean desk policy?

Clean desk policy

Clean desk policy is het beleid dat een werkplek (bureau) aan het eind van een werkdag leeg moet worden achter gelaten. Alle papieren en notities moeten dan in de laden van het bureau of in de kast worden gelegd. Voordeel van een dergelijk beleid is dat het voor de schoonmaker makkelijker is om het bureau schoon te maken en het ziet er natuurlijk veel netter uit.

In het voorbeeld uit de vraag zagen we drie werkplekken. Slechts een werkplek voldeed aan de 
clean desk policy.

Foto 1 is onjuist. Op deze foto is het bureau totaal niet opgeruimd. Ook staat de computer nog aan en is niet vergrendeld. Er liggen overal papieren die gevoelige informatie kunnen bevatten.

Foto 2 is juist. Dit bureau is helemaal opgeruimd. Er liggen geen losse documenten die belangrijke informatie kunnen bevatten. De kastjes zitten dicht en op slot. Ook is er geen laptop of computer aanwezig.

Foto 3 is onjuist. Dit bureau oogt helemaal leeg. Alleen is de computer niet uit of vergrendeld. 

Geheimhouding

 • Een bewindvoerder van een cliënt vraagt om inzage in zijn dossier. Mag je het dossier geven om in te kijken?
 • Je bent een nieuwe cliënt bij De Noorderbrug. Je hebt nog geen dienstverleningsovereenkomst getekend, maar je gegevens mogen al worden verwerkt in de cliëntenadministratie.
 • Een cliënt is flauwgevallen, maar je weet niet wie het is. Hij is niet bij bewustzijn. Je mag dan zijn zakken doorzoeken om daarachter te komen.

Geheimhouding

Stellng 1: Een bewindvoerder van een cliënt vraagt om inzage in zijn dossier. Mag je het dossier geven om in te kijken?

Waar. Een cliënt of zijn voogd mag altijd zijn eigen persoonsgegevens bekijken. Hij mag alleen niet de persoonsgegevens van andere cliënten bekijken.

 

Stelling 2: Je bent een nieuwe cliënt bij De Noorderbrug. Je hebt nog geen dienstverleningsovereenkomst getekend, maar je gegevens mogen al worden verwerkt in de cliëntenadministratie.

Onwaar. Persoonsgegevens mogen pas worden verwerkt als de cliënt toetstemming heeft gegeven. Deze toestemming geeft hij pas wanneer hij een dienstverleningsovereenkomst heeft getekend.

 

Stelling 3: Een cliënt is flauwgevallen, maar je weet niet wie het is. Hij is niet bij bewustzijn. Je mag dan zijn zakken doorzoeken om daarachter te komen.

Waar. Als er sprake is van een dringende medische noodzaak mogen persoonsgegevens worden opgezocht en gebruikt. Bijvoorbeeld een persoon buiten bewustzijn is en dringend medische hulp nodig heeft. 

Bewaarplicht

 • Je legt het terug waar je het hebt gevonden. Dit valt namelijk niet onder jouw verantwoording.
 • Je bergt hem op in de cliëntenadministratie. Daar horen dossiers namelijk thuis.
 • Je gooit het door de shredder. De cliënt is immers vertrokken en je wilt geen vertrouwelijke informatie laten rondslingeren.
Je vindt een dossier van een cliënt. Deze cliënt was gedwongen opgenomen, maar is vorig jaar vertrokken. Wat doe je met het dossier?

Bewaarplicht

Persoonsgegevens van oude cliënten moeten bewaard blijven. De cliëntenadministratie is hiervoor de juiste plaats. De zorginstelling is verplicht dossiers 15 jaar te bewaren, nadat de behandeling is gestopt. Daarna mag het dossier worden vernietig. Dit hoeft niet altijd. De verantwoordelijke binnen De Noorderbrug (Raad van Bestuur) stelt vast hoe lang een dossier daadwerkelijk in de cliëntenadministratie blijft. 

Het goede antwoord op deze vraag is: Je bergt het dossier op in de cliëntenadministratie. Daar horen dossiers namelijk thuis.