test

test

نظریه های یادگیری

نظریه های یادگیری جزء اساسی طراحی آموزشی هستند. و اگر به درستی طراحی شوند می توانند در یادگیری اثربخش تاثیر زیادی داشته باشند.

سگ

حیوان نازنینی است.

گل ها

گل ها در بهار شکوفا می شوند.

گل ها

گل ها بوی خوبی دارند.

Heading 1 text goes here

زمان ورزش.

Untitled single choice question

  • Put your answer option here
  • Put your answer option here

آسمان ... است

 

زارا

  • گل
    ورزش
  • سگ
    نازنین