Gruppering utviklere

Dette kurset er både en test av et enkelt og fleksibelt e-læringsprogram, samt det introduserer en endring blant hvordan vi håndterer oppgaver som utviklere skal gjennomføre.

Hvorfor gjennomføre en endring blant utviklere?

Kapasitet og utviklere

Utviklere har hatt gode kår de siste månedene med spennende oppgaver mot spennende kunder. Det ser heldigvis ikke ut til å forandre seg.

Det som har vært tydelig over en lang stund er at vi har jobbet forskjellig blant utviklerne. Det har mange naturlige årsaker som:

- størrelse på prosjekter

- lengde på prosjekter

- om prosjekter blir utvidet eller er mer derfinert med en klar slutt

- kunden har bedt om en spesifikk person, eller vi ha ønsket det

 

En del forenklet kan vi si at vi har hatt en gruppe som har delt oppgaver flytende mellom seg og supporterer flere kunder, mens den andre inndelingen har vært en heldig utvikler til en heldig kunde. 

Utfordringer med dagens oppsett

Det er flere utfordringer med dagens oppsett:

1. Det skaper stor varians blant utvikleres booking. Noen får fyllt opp kalenderen i lang periode fremover, mens andre opplever å ha tom kalender nesten hver uke, og ikke minst fremover. Bildet under illustruerer 4 utviklere som har svært forskjellig booking. En tatt 100%, en 80% og to med lite og ingenting.

2. Risiko ved sykdom er også tilstede. Dersom en utvikler blir syk og har jobbet alene med prosjektet, er det vanskeligere å ta over. Ikke at den som må ta over har tid til dette... for den er jo opptatt med sitt prosjekt

3. Ønske om å jobbe sammen blir bare delvis oppfylt. Utviklere trives godt å jobbe med sin oppgave, men vil helst jobbe i større prosjekter og oppgaver sammen med noen. Det er vanskelig å oppfylle om man sitter alene og alltid får de mindre oppgavene.

4. Det er alltid spennende å lære noe nytt, men om man alltid får lignende oppgaver så blir man lite utfordret.

5. Dagens oppsett krever noe ekstra tid for prosjektledere og teamledere for å prøve å stable alle prosjekter inn i kalendre. Utviklere må alltid involveres i dette, men har mindre påvirkningskraft på prioriteringer.

Booking fremover blir spennende - kanskje for spennende?

Samtidig som det spirer og gror i busker og løvetann, begynner også noen av våre kunder å våkne. Det er sol og de setter i gang med med prosjekter. Som små fugleunger kommer de ut av sitt skall, og de har en tøff frist for når de skal være ferdig (kunne fly ut av redet).

Noen av våre kjente prosjekter nå, med grov estimat (kun utviklingstimer) er:

- Norconsult - 400 timer frem mot august (ikke startet=

- Abax - 300 timer - August

- GKN - 300 timer - ferdig til slutten av juni

- Statens Vegvesen - 200 timer -  til midten av juni

- VAV - potensielt 200 timer til slutten av august (ikke bestilt enda)

Enda finnes det mer, men disse er store og de har tøff frist. Det betyr at vi trenger høy ressursutnyttelse, og vi er sårbare i gjennomløpet. I tillegg kommer alle interne ting og salgscaser som også vil kreve kapasitet. Om vi ikke ser det store bildet og fristene i ett er det lett å omprioritere uten å vite helt konsekvenser.

Hvilken av disse er en risiko når en utvikler jobber alene mot en kunde?

 • Sykdom og annet fravær på vår utvikler
 • Vår utvikler har bursdag
 • Utvikleren vinner i lotto

Test av "text matching"

 • Sammen er vi
  sterke
 • Ingen person er en
  øy
 • Enabling positive
  change

Hvem er hvor og hvordan er prosessen?

Gruppering av utviklere og kunder

Frem til ut juli har vi gruppert ressurser som er sterkt knyttet til utviklingsoppgaver.

Gruppe 1: Magnus, Vidar, Pål, Racin, Ole William

Kunder gruppe 1: Kunder som har leveranse angående "Atlas" platformen. Eks. Norconsult, Abax, SVV, Avinor

Gruppe A: Kim, Ole Georg, Edin

Kunder gruppe A: Kunder som har leveranse angående QPM 6.3, samt noen kunder knyttet særlig til bestemte personer. Eks. GKN, Nortura, SR-Bank, FHI, OMV, INOVYN

 

Kunder som ikke passer inn i overnevnte struktur tar man en avklaring med Terje eller Kjell-Ivar.

Etter sommeren evaluerer vi dette, og gruppene gjøres nok også om. Dette for å få delt kompetanse og erfaringer, fremfor at gruppene utvikler seg helt forskjellig fra hverandre.

Når du har en oppgave - hvor går du da?

Når du har en oppgave så kan den meldes til alle medlemmer av en gruppe. Du booker ikke en navngitt ressurs direkte, men gruppen vil respondere til deg om når du kan forvente oppgaven utført, og hvem som er tiltenkt. Husk at verden er dynamisk og derfor kan du ende opp men en annen ressurs.

Viktig! Du kan ikke love dato for leveranse til en kunde før du har hatt avklaring med gruppen. Gruppen vil ha mange oppgaver for mange kunder. Når du har fått en dato må du vise tillit til gruppen at din oppgave blir løst innen fristen, selv om det kan være uker hvor den ikke har fremdrift.

Organisering internt i gruppene

Gruppene er under sterkt selvstyring. De kjenner best hverandres kompetanse, kapasitet, kan se relaterte oppgaver og kan best organisere seg for å få oppgaver løst innen frist.

Gruppene organiserer seg selv hvordan oppgavene blir prioritert så lenge de når de avtalte frister. Det har vært veldig fleksibel dialog i "Atlas" grupperingen så langt, og det har vært en nøkkel til dynamiske uker. Det har det ikke vært en bestemt dag i uken for å planlegge alt, men har jevnlig dialog slik at kapasiteten blir godt utnyttet. 

Kalendre vil være oppdatert og gruppene vil også ha dialog internt mellom hverandre. Eks. Kan Edin i gruppe A "lånes" ut til gruppe 1 for bestemte oppgaver slik at kapasitet blir utnyttet og rett kompetanse blir levert. Tilsvarende kan Vidar "lånes" tilbake. 

Totalt sett vil dette også gi deling av kunnskap på tvers av gruppene og det skal ikke oppleves at ting blir hogget i stein.

Er alt på plass? Nei, her har vi sett en praksis som har vært både godt likt og har sørget for dynamisk booking og god kapasitetsutnyttelse. Når vi utvider kommer det nok opp problemstillinger vi ikke har løsning på enda, men de tas når de dukker opp. 

Hvordan ser jeg fremdrift som prosjektleder?

Alle utviklingsoppgaver blir lagt i Jira. Der finner du alle oppgavene og hvor de er i løypa samt hvem som jobber med den. Den blir oppdatert ofte noe som gjør at du som prosjektleder ikke trenger å direkte spørre en utvikler, men selv kan se når du har mulighet.

Du kan allikevel henvende deg til gruppen, og da til personen som står på oppgaven. Bare pass på at det ikke blir misbrukt fordi du ikke har sjekket Jira.

 

Er du ikke kjent med Jira og skal være prosjektleder? Husk å ta dette med gruppen som har din oppgave så får du en introduksjon.

Prioriteringer

Gruppen prioriterer i det daglige mellom de oppgaver de har akseptert og de frister som følger med oppgaven. Når det kommer nye oppgaver inn som de ikke har kapasitet til, eller som vil kreve en omprioritering som vil gå utover en leveranse (frist ikke nås) vil dette bli tatt opp med Terje og Kjell-Ivar. Sammen med en i gruppen blir man da enige om løsningsalternativer.

Det kan være faktisk omprioritering, det kan være å øke kapasitet i gruppen, det kan være å stoppe oppgaver (eks interne oppgaver som gruppen har akseptert og har i sin plan) med mer... Dette må være fleksibelt siden verden er i stadig endring. Etterhvert vil vi bli bedre og bedre hvordan vi håndterer dette.

 

Hvem tar den daglige prioriteringen i gruppen mellom aksepterte oppgaver?

 • Prosjektleder
 • Gruppen
 • Tore
 • Terje og Kjell-Ivar

Fyll inn korrekt svar

Kunder som skal ha Atlas platformen håndteres av , mens kunder som skal ha QPM eller QEP som platform håndteres av . Kunder som ikke passer inn i gruppe 1 eller gruppe a tar man en avklaring med  om før man kontakter gruppen.

E-læringsprogrammer og Qualisoft

Kan vi selge dette?

Klart vi kan!

Denne e-læringen er laget med et brukervennlig og enkelt program hvor alt oppsett gjøres på web. Denne e-læringen her ble laget på en gratis versjon (som har en rekke begrensinger), men tok ikke mye tid å lage.

Pris på selve programmet er 39 dollar pr måned pr "modellør". Altså per den som får lov å lage, endre og publisere. For den prisen kan den ressursen ha 100 e-læringsprogrammer i sin portefølje. Uendelig med personer som kan gjennomføre selve kurset.

Mer funksjonalitet:

 •  Vi kan se hvem som har gjennomført og deres score
 • Vi kan få kundens logo og farger
 • Vi får informasjon om de som tar testen, om de fullførte og hvilken score de fikk
 • Det er mange alternative måter å stille spørsmål (i denne bare vist 2-3 alternativer)
 • Vi får en totalt 5gb lagringsplass (for alle e-læringsprogrammer) slik at vi også kan knytte opp enkle videoer
 • Den kan integreres med andre profesjonelle e-læringsprogrammer via Xapi eller Scorm 1.2 (dersom kunden din spør)

Hva koster det?

Pris er i utgangspunktet time for time du trenger for å lage og publisere kurset. I tillegg bør vi ta en kostnad for hvor lenge kurset skal være åpent for kunden.

Eks. Du har nettopp fått modellert en ny prosess for hvordan man melder ferie. Denne skal alle bruke før sommeren, og du og din prosesseierkontakt vil ikke bare publisere dette på web med QualiWare, dere vil ha et enkelt e-læringsprogram.

Pris: 8 timer for å lage e-læringsprogrammet + 2 måneder skal det være aktivt for alle ansatte (mai og juni) til en pris av 10,000 kroner pr måned. Sum er da ca 20000 kroner for dette.

 

Eks. Du jobber for StanMar BioSecurity som er en ny kunde og de skal lansere hele systemet, men det er litt kostbart å kjøpe fra Mintra. Da estimerer du igjen tidsforbruk og tilgjengelighet.

Pris: 40 timer (lage) + tilgjengelig i 2 måneder a 10,000 kroner gir totalsum på ca 70000 kroner.

Her kommer alt an på hva du kan selge det for. Selve prisen for programvaren for oss er lav, det er arbeidet som koster, og det bør koste noe med tilgjengelighet eventuelt antall brukere av e-læringen. Det er ikke sperring på hvor mange ganger en bruker kan ta kurset, om man ikke velger å konfigurere det slik da.

Potensial for oss?

Hvert eneste prosjekt, hver eneste prosess vi fasiliteter, hver eneste funksjonalitet vi forbedrer som en sluttbruker skal benytte, eller modellør skal kunne så har vi muighet å selge dette.

Hvor kan vi selge dette?

 • Alle leveranser vi gjennomfører av nært alle typer bør ha potensiale for dette!
 • På fisketorget i Bergen

Hvem kan selge dette?

 • Jeg kan selge dette selv! Dette er jo bare brilliant
 • Det må settes ned en komitee som lager et utvalg som kommer med en anbefaling på internt prosjekt for å vurdere om det skal opprettes et prosjekt for å finne ut hvem som skal selge det til min kunde.

Avslutning

Mener du at e-læringsprogrammer som dette er nyttig?