ภาษาอังกฤษสำหรับประถม

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน!!!!!! คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่น่าสนใจในหัวข้อต่างๆระดับชั้นประถมศึกษาที่จะช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะของนักเรียนให้มีมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะทำให้นักเรียนสามารถอ่านและสะกดคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง ถ้าทุกคนพร้อมแล้ว เริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ!!!!

My family

who is in my family?

ในครอบครัวของเราทุกคนจะมีสมาชิกภายในครอบครัว วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกภายในครอบครัวกันนะคะ 

ถ้าพร้อมแล้ว ไปลุยกันเลย!!!!!

นี่คือ Family Tree หรือ แผนภาพครอบครัวค่ะ ซึ่งแผนภาพจะบอกลำดับญาติภายในครอบครัวเอาไว้ ซึ่งทำให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น

คำศัพท์แรกที่เราจะเรียนกัน ได้แก่คำว่า "family" ซึ่งมีความหมายว่า ครอบครัว ค่ะ

ขอให้นักเรียนอ่านคำศัพท์และสะกดคำศัพท์ตามนี้นะคะ " F-A-M-I-L-Y : family " อ่านว่า แฟมิลี่ 

เรามาฝึกออกเสียง คำว่า "family" กันดีกว่า ให้นักเรียนทุกคนฟังแล้วพูดตามนะคะ

grandfather

สมาชิกคนแรกของครอบครัวของเราได้แก่ 

คุณปู่ หรือ คุณตา นั่นเองค่ะ

ซึ่งคำศัพท์ที่หมายถึง คุณปู่ หรือ คุณตา ได้แก่คำว่า "grandfather" 


ขอให้นักเรียนอ่านคำศัพท์และสะกดคำศัพท์ตามนี้นะคะ 

" G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R : grandfather " 

อ่านว่า แกรนด์ฟาเธอร์ ค่ะ

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า "grandfather" กันดีกว่า ให้นักเรียนทุกคนฟังแล้วพูดตามค่ะ

grandmother

สมาชิกคนที่สองของครอบครัวของเราได้แก่ 

คุณย่า หรือ คุณยาย นั่นเองค่ะ

ซึ่งคำศัพท์ที่หมายถึง คุณย่า หรือ คุณยาย ได้แก่คำว่า "grandmother" 


ขอให้นักเรียนอ่านคำศัพท์และสะกดคำศัพท์ตามนี้นะคะ 

" G-R-A-N-D-M-O-T-H-E-R : grandmother " 

อ่านว่า แกรนด์มาเธอร์ ค่ะ

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า "grandmother" กันดีกว่า ให้นักเรียนทุกคนฟังแล้วพูดตามค่ะ

father

สมาชิกคนที่สามของครอบครัวของเราได้แก่ 

คุณพ่อ นั่นเองค่ะ

ซึ่งคำศัพท์ที่หมายถึง คุณพ่อ ได้แก่คำว่า "father" 


ขอให้นักเรียนอ่านคำศัพท์และสะกดคำศัพท์ตามนี้นะคะ 

" F-A-T-H-E-R : father " 

อ่านว่า ฟาเธอร์ ค่ะ

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า "father" กันดีกว่า ให้นักเรียนทุกคนฟังแล้วพูดตามค่ะ

mother

สมาชิกคนที่สี่ของครอบครัวของเราได้แก่ 

คุณแม่ นั่นเองค่ะ

ซึ่งคำศัพท์ที่หมายถึง คุณแม่ ได้แก่คำว่า "mother" 

ขอให้นักเรียนอ่านคำศัพท์และสะกดคำศัพท์ตามนี้นะคะ 

" M-O-T-H-E-R : mother " 

อ่านว่า มาเธอร์ ค่ะ

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า "mother" กันดีกว่า ให้นักเรียนทุกคนฟังแล้วพูดตามค่ะ

brother

สมาชิกคนที่ห้าของครอบครัวของเราได้แก่ 

พี่ชาย หรือ น้องชาย นั่นเองค่ะ

ซึ่งคำศัพท์ที่หมายถึง พี่ชาย หรือ น้องชาย ได้แก่คำว่า "brother" 

ขอให้นักเรียนอ่านคำศัพท์และสะกดคำศัพท์ตามนี้นะคะ 

" B-R-O-T-H-E-R : brother " 

อ่านว่า บราเธอร์ ค่ะ

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า "brother" กันดีกว่า ให้นักเรียนทุกคนฟังแล้วพูดตามค่ะ

sister

สมาชิกคนที่หกของครอบครัวของเราได้แก่ 

พี่สาว หรือ น้องสาว นั่นเองค่ะ

ซึ่งคำศัพท์ที่หมายถึง พี่สาว หรือ น้องสาว ได้แก่คำว่า "sister" 

ขอให้นักเรียนอ่านคำศัพท์และสะกดคำศัพท์ตามนี้นะคะ 

" S-I-S-T-E-R : sister " 

อ่านว่า ซิสเตอร์ ค่ะ

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า "sister" กันดีกว่า ให้นักเรียนทุกคนฟังแล้วพูดตามค่ะ

uncle

สมาชิกคนที่เจ็ดของครอบครัวของเราได้แก่ 

ลุง, น้า หรือ อา ที่เป็นผู้ชายค่ะ

ซึ่งคำศัพท์ที่หมายถึง ลุง, น้า หรือ อา ที่เป็นผู้ชาย              ได้แก่คำว่า "uncle" 

ขอให้นักเรียนอ่านคำศัพท์และสะกดคำศัพท์ตามนี้นะคะ 

" U-N-C-L-E : uncle " 

อ่านว่า อังเคิล ค่ะ

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า "uncle" กันดีกว่า ให้นักเรียนทุกคนฟังแล้วพูดตามค่ะ

aunt

สมาชิกคนที่แปดของครอบครัวของเราได้แก่ 

ป้า, น้า หรือ อา ที่เป็นผู้หญิงค่ะ

ซึ่งคำศัพท์ที่หมายถึง ป้า, น้า หรือ อา ที่เป็นผู้หญิง              ได้แก่คำว่า "aunt" 

ขอให้นักเรียนอ่านคำศัพท์และสะกดคำศัพท์ตามนี้นะคะ 

" A-U-N-T : aunt " 

อ่านว่า อานท์ ค่ะ

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า "aunt" กันดีกว่า ให้นักเรียนทุกคนฟังแล้วพูดตามค่ะ

cousin

สมาชิกคนที่เก้าของครอบครัวของเราได้แก่ 

ลูกพี่ลูกน้องค่ะ

ซึ่งคำศัพท์ที่หมายถึง ลูกพี่ลูกน้อง ได้แก่คำว่า "cousin" 

ขอให้นักเรียนอ่านคำศัพท์และสะกดคำศัพท์ตามนี้นะคะ 

" C-O-U-S-I-N : cousin " 

อ่านว่า เค้าซึ่น ค่ะ

เรามาฝึกออกเสียงคำว่า "cousin" กันดีกว่า ให้นักเรียนทุกคนฟังแล้วพูดตามค่ะ

แบบฝึกหัดข้อที่ 1

จากภาพ Who is he?

  • grandfather
  • grandmother

แบบฝึกหัดข้อที่ 2

จากภาพ Who is she?

  • mother
  • grandmother

แบบฝึกหัดข้อที่ 3

จากภาพ Who is he?

  • aunt
  • uncle

แบบฝึกหัดข้อที่ 4

จากภาพ Who is she?

  • sister
  • brother

แบบฝึกหัดข้อที่ 5

จากภาพ Who is she?

  • cousin
  • aunt

แบบทดสอบ เรื่อง ครอบครัวของฉัน

ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเป็นการประเมินผลว่านักเรียนได้ความรู้ในบทเรียนหรือไม่

หากนักเรียนผ่านการทดสอบ จะได้รับดาว 1 ดวงค่ะ

ถ้าพร้อมแล้ว คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ ได้เลยค่ะ