Met uitsterven bedreigd?

In 2072 worden er geen kinderen meer geboren met een handicap.

Dat weten we niet zeker; maar het zou wellicht WEL kunnen, 'technisch'. Maar gaan we dat ook WILLEN??

In deze module zoomen we in op het verleden, heden en toekomst van het landschap van zorg&welzijn in Nederland.

 

Ter start

'Slechts zij die het verleden kennen kunnen goed de/een toekomst voorzien'. Het ontwikkelen van een goede kijk op het heden en een scherpe blik op de toekomst gaat het best je een beeld hebt van het verleden; 'hoe is het zo gekomen?'

In het hier & nu gebeurt er van-alles in het landschap van zorg&welzijn. Medewerkers van instellingen hoor je nog wel eens zeggen: "Ik word niet goed van al die veranderingen steeds". Goed of niet-goed; zeker is wel dat in de afgelopen paar jaar heel veel wijzigingen zijn doorgevoerd en dat als gevolg daarvan op dit moment dus veel mensen te maken hebben met veranderingen in hun persoonlijke zorgsituatie. Op de belangrijkste wijzigingen gaan we in en ontwikkel je je een beeld van de gevolgen va deze veranderingen voor betrokkenen.

Zelfs het weerbericht maken (het weer voorspellen) voor een paar dagen vooruit is lastig -zelfs voor experts-, dus de toekomst uittekenen voor over pakweg 50 jaren is welhaast een belachelijke oefening. TOCH wagen we er ons aan; enkele ontwikkelingen zoals we die nu kennen gaan ongetwijfeld grote impact hebben. Op die impact gaan we in.

 

 

 

visie jouw visie

schaap kloon Dolly? stier Herman?

Vroeger

Overzicht

Een aansprekende optekening van highlights in de geschiedenis is te vinden in de 'Canon gehandicaptenzorg Nederland'.

Op basis van deze canon is deel 1 (verleden) van deze module samengesteld.

 

 

Single choicevraag zonder titel

  • Zet uw antwoord optie hier...
  • Zet uw antwoord optie hier...

Heen & weer over de tijdlijn van de geschiedenis

Je krijgt steeds dezelfde afbeelding te zien, maar bij de afbeelding staat telkens een ander tekst (met linkje). De tekst gaat over een ontwikkeling in een bepaalde periode. Aan jou de opdracht om de tekst (en tekststukken via het linkje) te lezen. Daarna kun je op de afbeelding de periode aanklikken die bij de tekst hoort.

Eerste vraag ter oefening:

 

Op basis van archeologisch onderzoek mag worden aangenomen dat er reeds vroeg in de geschiedenis van de mensheid sprake was van respect voor en bescherming van de menselijke waardigheid van mensen met verstandelijke beperkingen. Maar dat sprak nooit voor zich. In die geschiedenis was er weliswaar altijd sprake van mogelijkheden en kansen (mededogen en opname in de samenleving), maar nog vaker van bedreigingen (discriminatie, segregatie, verwaarlozing, wreedheden en zelfs doding).

Lees meer over deze periode