ภาษาอังกฤษมหาสนุก

สวัสดีจ้านักเรียนทุกคน นี่ teacher น้ำฟ้านะ วิชานี้เป็นวิชาสำหรับเด็กประถม เป็นบทเรียนออนไลน์สำหรับให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติม หลังจากการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ

food

food

Hamburger

แฮมเบอเกอร์เป็นอาหารที่ชาวต่างชาติชอบรับประทานคู่กับโค๊ก

มาฝึกออกเสียงคำว่า " hamburger " กันเถอะ

Milk

น้ำนม หมายถึงของเหลวสีขาวที่ประกอบด้วยสารอาหารที่ออกมาจากเต้านมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นมจะประกอบไปด้วยสารอาหารหลักที่จำเป็นสำหรับเด็กหรือสัตว์เกิดใหม่

มาฝึกออกเสียงคำว่า "Milk" กันเถอะ

แบบฝึกหัดข้อที่ 1

จากภาพคือคำว่าอะไร


  • salad
  • hamburger

แบบฝึกหัดข้อที่ 2

  • Put your answer option here
  • Put your answer option here