Ziekteleer: Bijnier

Ziekteleer: Bijnier

Aandoeningen van de bijnier

Syndroom van Cushing

Syndroom van Cushing: oorzaken

Syndroom van Cushing: symptomen

Syndroom van  Cushing: diagnostiek

Syndroom van Cushing: behandeling

Vraag 1:

Vraag 2:

Primair hyperaldosteronisme

Primair hyperaldosteronisme: oorzaken

Primair hyperaldosteronisme: symptomen

Primair hyperaldosteronisme: diagnostiek

Primair hyperaldosteronisme: behandeling

Secundair hyperaldosteronisme

Vraag 3:

Feochromocytoom

Feochromocytoom: symptomen

Feochromocytoom: diagnostiek

Feochromocytoom: behandeling

Vraag 4:

Bijnierschorsinsufficiëntie

Ziekte van Addison

Ziekte van Addison: symptomen

Ziekte van Addison: diagnostiek

Ziekte van Addison: behandeling

Addison crisis

Secundaire bijnierschorsinsufficiëntie

Secundaire bijnierschorsinsufficiëntie: symptomen

Secundaire bijnierschorsinsufficiëntie: diagnostiek

Secundaire bijnierschorsinsufficiëntie: behandeling

Vraag 5:

Adrenogenitaal syndroom

Adrenogenitaal syndroom: oorzaken

Adrenogenitaal syndroom: symptomen

Adrenogenitaal syndroom: diagnostiek

Adrenogenitaal syndroom: behandeling

Vraag 6: