Przydatne funkcje Excela dla księgowych

Różne ciekawe funkcje w Excelu dla księgowego

1. Obliczanie średniej arytmetycznej

Wprowadzenie danych

Autosumowanie

Średnia

Wynik

2. Konta księgowe w excelu

Stworzenie konta poprzez użycie obramowań - wprowadzenie salda i operacji

Zsumowanie obrotów - tym razem w autosumowaniu używamy opcji suma i zaznaczamy kwoty na górze

Saldo końcowe - przy mniejszym obrocie na dole wpisujemy kombinację 1. = 2. Większa kwota - mniejsza

Zamknięcie konta - czyli nic innego jak zsumowanie zsumowanych obrotów i salda, KWOTA MUSI BYĆ SOBIE RÓWNA

Efekt końcowy - plusem takiej kombinacji, a nie wpisywania na kalkulatorze jest fakt, że przy innych danych automatycznie będą się sumować kwoty, działania zostaną zapamiętane

Samodzielne zadanie do drugiej lekcji

Zadanie - należy zamknąć konto księgowe - używając program Excel