Cso1

Tre olika områden

Område 1

Svensk nazism 1930–1945

Den svenska nazismen stod på sin höjdpunkt kring mitten av 1930-talet då de olika organisationerna sammanlagt hade cirka 30 000 medlemmar. Svenska nationalsocialistiska partiet (SNP) fick cirka 80 kommunala mandat i valet 1934. Partiets medlemmar kallades ofta Furugårdare, efter ledaren Birger Furugård. Men två år senare i riksdagsvalet förlorade partiet nästan alla sina väljare och valde att lägga ner. Från mitten av 1930-talet tog Nationalsocialistiska Arbetarpartiet (NSAP) successivt över. Partiet kallades ofta Lindholmrörelsen, efter sin ledare Sven Olov Lindholm.

Tyrrunan
Svenska motståndsrörelsens symbol består av en svart Tyr-runa (efter den fornnordiska guden Tyr) mot en grön bakgrund. Runan användes i Nazityskland och ska symbolisera kamp och seger.

 

livsruna2Livsruna
Livsrunan eller Livets träd (kallas även ibland för älgrunan eller algiz) kommer också från runalfabetet. Den sägs symbolisera en människa som vänder upp händerna, och står för människa och liv. Symbolen användes av Waffen SS i födelseannonser, och om man vänder den upp och ner blir det en dödsruna som var vanlig i dödsannonser. Förekommer bland annat hos Svenska motståndsrörelsen.

Vilken av följande tillhör område 1

2

Untitled hotspot question