Obliczanie średniej ocen w excelu

1. Stworzenie przykładowego zbioru danych