ภาษาไทยน่ารู้

สวัสดีค่ะเด็กๆ  วันนี้เรามารู้จักกับการประสมคำ"สระอา" แล้วจะอ่านออกเสียงอย่างไร