Ledelse

Ledelse kundedata og medarbejderdata

Video ledelse

Hvad skal Leif gøre for at leve op til sit lederansvar i forhold databeskyttelsesloven?

  • Han skal have indgående kendskab til databeskyttelsesloven og kende til alle dens paragraffer
  • Han skal selv beslutte, hvilke procedurer, retningslinjer og instrukser hans medarbejdere skal overholde og hvilke de kan se bort fra
  • Han skal støtte op om, at alle hans medarbejdere gennemfører det obligatoriske e-learning-kursus

Her kan du læse mere