Toets e-learning HCK

Welkom bij de toets van de cursus “Gebruik van medische apparatuur op de HCK”.

De toets “Gebruik van medische apparatuur op de HCK” is bestemd voor gebruikers van de medische apparatuur op de HCK (hartkatheterisatiekamer) in het van Weel-Bethesda ziekenhuis. Het doel en de functie van de toets is het creëren van een bekwaam en bevoegd geregistreerde gebruiker met betrekking tot gebruik van de medische apparatuur op de HCK binnen het van Weel-Bethesda ziekenhuis.

Na afloop bent u gedurende één jaar:

       én

Succes!

Sectie zonder titel

Benoem de onderstaande verschillende onderdelen van de Philips Allura Clarity productgroep.

 • Xper geometrie en -beeldmodule
 • Patiëntentafel
 • Xper module en -afstandsbediening
 • Beelddetector
 • Röntgenbuis

Vul de lege velden in:

Wanneer gesproken wordt over doorlichting wordt er met een  dosis röntgenstraling toegediend. Doorlichting wordt gebruikt voor  tijdens het coronair angiografisch onderzoek.

Vul de lege velden in:

Wanneer gesproken wordt over fluorscopie wordt er met een  dosis röntgenstraling toegediend. Fluorscopie wordt gebruikt voor  tijdens het coronair angiografisch onderzoek.

Benoem de onderstaande verschillende onderdelen:

 • Instellen diafragmakleppen
 • Instellen rechterwigfilter
 • Fluorostore
 • Doorlichtingsflavor low
 • Herstellen standaardinstellingen diafragmakleppen
 • Doorlichtingspieptoon uitschakelen

Geef aan of onderstaande beweringen juist of onjuist zijn.

 • De detector van de c-boog dient tijdens gebruik zo dicht mogelijk bij de patiënt te worden geplaatst.
 • Dien straling zo lang mogelijk toe, dit leidt tot verbetering van de beeldkwaliteit.
 • De generator van de c-boog dient tijdens gebruik zo dicht mogelijk bij de patiënt te worden geplaatst.

De röntgen c-boog kan in verschillende posities worden gezet, om de c-boog longitudinaal (om zijn as) te positioneren kan het beste gebruik worden gemaakt van...

 • ... de bijbehorende bedieningsknoppen op de Xper-geometriemodule.
 • ... de handvaten aan de c-boog.
 • ... de joystick op de Xper-geometriemodule.

Klik in onderstaande afbeelding op de knop "Bestandsoverzicht weergeven":

Welke onderstaande bewering is juist?

 • De schakelaar aan de onderkant van de Xper geometriemodule dient bij gebruik naar het hoofdeinde van de patiëntentafel te wijzen.
 • De schakelaar aan de onderkant van de Xper geometriemodule dient bij gebruik naar de gebruiker te wijzen.
 • De schakelaar aan de onderkant van de Xper geometriemodule dient bij gebruik naar het voeteneinde van de patiëntentafel te wijzen.
 • De schakelaar aan de onderkant van de Xper geometriemodule dient bij gebruik naar de monitoromgeving in de steriele ruimte te wijzen.

Vul de lege velden in:

Het doel van het gebruik van de diafragmakleppen is het van de beeldkwaliteit. Bij gebruik van de diafragmakleppen wordt de toegediende hoeveelheid straling .

Tijdens het meten van de zuurstofsaturatie wordt de melding "De vingersonde meet met tussenpozen geen waarde". Wat is het meest voor de hand liggende probleem?

 • De vingersonde is op dezelfde arm aangesloten als een bloeddrukmanchet.
 • De sensor van de vingersonde is aan vervanging toe.
 • De SpO2 verlengkabel is niet goed aangesloten op het front-end van het Xper Flex Cardio-fysiomonitoringssysteem.

In welk onderstaand figuur wordt de detector van de c-boog weergegeven?

Het maximale gewicht dat de patiëntentafel mag dragen is:

 • 275 kg
 • 225 kg
 • 325 kg
 • 250 kg

Klik in onderstaande afbeelding op de knop "Geselecteerde opname afspelen":

Welk onderstaand bedieningsdeel heeft betrekking op het omlaag/omhoog plaatsen van het tafelblad?

Geef aan of onderstaande beweringen juist/onjuist zijn:

 • De led naast de knop "vergrendel/ontgrendel tafelblad" knippert. Wanneer de led knippert betekend dit dat de geometrische bewegingen van zowel de c-boog als het tafelblad vergrendeld zijn.
 • De led naast de knop "vergrendel/ontgrendel tafelblad" knippert. Dit betekend dat er onbedoelde geometrische bewegingen van zowel de c-boog als het tafelblad kunnen plaatsvinden.
 • Tijdens het omhoog plaatsen van het tafelblad meten de sensoren dat er plotseling 1,7 kg extra druk uitgeoefend wordt op het tafelblad. De beveiliging blokkeert het omhoog plaatsen van het tafelblad.

Klik in onderstaande afbeelding op de knop "Afspelen alle opnames":

Klik in onderstaande afbeelding op de knop"Run vooruit":

Geef aan of onderstaande beweringen juist/onjuist zijn:

 • De EPO-status wordt na het indrukken van een noodstop weergegeven door een knipperende led naast de knop "Systeem aan" op de Xper weergavemodule in de controlekamer.
 • Wanneer het systeem zich in de EPO-status bevindt, dient het systeem eerst volledig uitgeschakeld te worden alvorens een herstart uit te voeren.

Het in- en uitschakelen van de Philips Allura Clarity productgroep dient via de...

 • ... Xper weergavemodule gedaan te worden.
 • ... Xper module gedaan te worden.
 • ... Xper geometrie en beeldmodule gedaan te worden.

Vul onderstaande lege velden in:

Tijdens het opnemen van een ecg wordt de melding "ECG-storing gedetecteerd". kan de oorzaak zijn van deze melding. 

Tijdens de invasieve drukmeting wordt de foutmelding "--/--" gegeven. Om deze foutmelding op te lossen zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Welke van onderstaande controleert u logischerwijs als eerst?

 • Controleer of de transducer aangesloten is op de ingang van het fysiomonitoringssysteem
 • Sluit de transducer aan op een ander kanaal op de ingang van het fysiomonitoringssysteem
 • Vervang de transducer

Vul onderstaande lege velden in:

Het Xper Flex Cardio-fysiomonitoringssysteem heeft de mogelijkheid om op twee verschillende niveau's patiëntalarmen te geven:

 • , rood weergegeven. Dit alarm geeft een 
 • , geel weergegeven. Dit alarm geeft een 

 

Koppel onderstaande mogelijke onderzoeksvormen aan de bijbehorende onderzoeksfolder:

 • Report
  Rapport opmaken
 • Archive
  Onderzoeken archiveren
 • Acquisition
  Opname van nieuwe beelden
 • Schedule
  Werklijst met onderzoeken
 • Prepare
  Voorbereiden en beheren van onderzoeksinformatie

Sleep onderstaande functies naar de juiste plaats:

 • Beeld stap vooruit
 • Flag/unflag
 • File overview
 • Automatisch afspelen alle opnamen

Koppel onderstaande risico's aan de juiste beheersmaatregelen:

 • De c-boog botst tijdens het coronair angio grafisch onderzoek met een medegebruiker,
  er is kans op letsel. De BodyGuard-sensoren dienen bij disfunctioneren gecontroleerd te worden.
 • De voetschakelaar wordt per ongeluk geactiveerd,
  de patiënt ontvangt onnodig röntgenstraling. Aandacht en oplettendheid is vereist.
 • Tijdens de procedure wordt er gemorst met contrastvloeistof. Deze vloeistof komt terecht op de medische apparatuur,
  mogelijk treed kortsluiting of geleiding op. Aandacht van het personeel is vereist.
 • Er treedt een klinisch noodgeval op,
  de noodstop mag niet ingedrukt worden! Gebruik de knop Reset Geo en de handmatige longitudinale beweging van de c-boog voor snelle toegang tot de patiënt.
 • Tijdens het gebruik van de apparatuur wordt een defect onderdeel opgemerkt,
  dit kan leiden tot ernstig letsel. Bel de Medisch Instrumentele Dienst (MID)!