MPU2313

Subjek ini memberi penerangan kepada pelajar mengenai tasawwur Islam secara tepat menyumbang kepada pembangunan ummah,  serta menghuraikan keupayaan Islam dalam menangani pelbagai cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia.