กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สวัสดีชั้นนักเรียน ป.๓ ที่น่ารักของครูทุกคนค่ะ

วันนี้ครูมีอะไรสนุก ๆ มาให้ฝึกสมองกันค่ะ พร้อมแล้วไปพบกับเครื่องหมายวรรคตอนกันเลย ลุย ๆ 

 

เครื่องหมายวรรคตอน

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.นักเรียนเข้าใจเครื่องหมายวรรคตอน 2. นักเรียนสามารถอธิบายเครื่องหมายวรรคตอนได้ 3.นักเรียนสามารใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง 3

เครื่องหมายวรรคตอน คืออะไรเอ่ย ?

เครื่องหมายวรรคตอน คือ เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความ 

เช่น มหัพภาค (.) อัฒภาค (;) ไม้ยมก (ๆ)

เครื่องหมายวรรคตอนมีอะไรบ้างเอ่ย ?

มารู้จักเครื่องหมายต่าง ๆ กันนะคะนักเรียน

การใช้เครื่องหมายวรรคตอน

ให้นักเรียนศึกษาเครื่องหมายวรรคตอนจากใบความรู้ต่อไปนี้ หรือถ้ายังไม่เข้าใจศึกาาเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก แล้วทำเป็น 

Mind Mapping ส่งครูทาง E mail นี้นะคะ [email protected]

การใช้เครื่องหมายวรรคตอน

แบบทดสอบ ข้อที่ 1

เครื่องหมาย อะไรเอ่ย

  • วงเล็บ
  • อัญประกาศ

แบบทดสอบ ข้อที่ 2

เครื่องหมายอะไรเอ่ย

  • จุด
  • ทวิภาค

แบบทดสอบ ข้อที่ 3

เครื่องหมายอะไรเอ่ย ?

  • อัศเจรีย์
  • ปรัศนีย์