ภาษาอังกฤษสำหรับประถมศึกษา

สวัสดีจ้านักเรียนทุกคน วิชานี้เป็นวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาหรือเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในหมวดต่างๆได้ เราไปเรียนกันเล้ยยยยย ^______________^

ผลไม้ (fruit)

ผลไม้ (fruit)

แอปเปิ้ล ในภาษาอังกฤษเขียนว่า

" apple " 

สะกด  a-p-p-l-e

เรามาฝึกออกเสียง apple กันเถอะ

แตงโม ในภาษาอังกฤษเขียนว่า

" watermelon " 

สะกด  w-a-t-e-r-m-e-l-o-n

เรามาฝึกออกเสียง watermelon กันเถอะ

องุ่น ในภาษาอังกฤษเขียนว่า

" grape " 

สะกด  g-r-a-p-e

เรามาฝึกออกเสียง grape กันเถอะ

สับปะรด ในภาษาอังกฤษเขียนว่า

" pineapple " 

สะกด  p-i-n-e-a-p-p-l-e

เรามาฝึกออกเสียง pineapple กันเถอะ

ส้ม ในภาษาอังกฤษเขียนว่า

" orange " 

สะกด  o-r-a-n-g-e

เรามาฝึกออกเสียง orange กันเถอะ

กล้วย ในภาษาอังกฤษเขียนว่า

" banana " 

สะกด  b-a-n-a-n-a

เรามาฝึกออกเสียง banana กันเถอะ

เชอรี่ ในภาษาอังกฤษเขียนว่า

" cherry " 

สะกด  c-h-e-r-r-y

เรามาฝึกออกเสียง cherry กันเถอะ

สตอร์เบอรี่ ในภาษาอังกฤษเขียนว่า

" strawberry " 

สะกด  s-t-r-a-w-b-e-r-r-y

เรามาฝึกออกเสียง strawberry กันเถอะ

เงาะ ในภาษาอังกฤษเขียนว่า

" rambutan " 

สะกด  p-i-n-e-a-p-p-l-e

เรามาฝึกออกเสียง rambutan

ลิ้นจี่ ในภาษาอังกฤษเขียนว่า

" lychee " 

สะกด  l-y-c-h-e-e

เรามาฝึกออกเสียง lychee กันเถอะ

แบบฝึกหัดข้อที่ 1

ผลไม้ในภาพมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

 • watermelon
 • apple
 • orange

แบบฝึกหัดข้อที่ 2

จากเสียง คือคำศัพท์ในข้อใด

 • orange
 • pineapple
 • strawberry

แบบฝึกหัดข้อที่ 3

ผลไม้ในภาพทั้งสองภาพมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

 • banana, stawberry
 • grape,lychee
 • banana,grape

แบบฝึกหัดข้อที่ 4

ผลไม้ในภาพมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

 • cherry
 • apple
 • orange

แบบฝึกหัดข้อที่ 5

ผลไม้ในภาพมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

 • watermelon
 • rambutan
 • longan

แบบทดสอบ เรื่อง ผลไม้ (fruit)

ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ผลไม้ เพื่อประเมินผลว่านักเรียนได้เรียนรู้ และผ่านการประเมินผลในบทเรียนหรือไม่

หากพร้อมแล้วให้นักเรียน คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ   :))