Arkusz Kalkulacyjny Google

Funkcja "SUMA"

"SUMA" Co to jest?

Definicja

SUMA

To jedna z funkcji matematycznych i trygonometrycznych, dodaje wartości. Możesz dodawać pojedyncze wartości, odwołania do komórek lub zakresów lub połączenie tych wszystkich trzech typów wyrażeń.

Wartości

Wpisz różne wartości w arkusz

Wybór Funkcji

Wstaw > Funkcja > SUMA

Obliczenia

Po kliknięciu "SUMA" wybierz jedną wartość, następnie kliknij dodaj, po czy wybierz kolejną liczbę wykonaj tą czynność z każdą wartością

ENTER

Gdy już dodasz wszystkie wartości, to wystarczy wcisnąć tylko przycisk "ENTER"

GOTOWE

Nasza "SUMA" została obliczona