Sistem za regulisanje temperature motora, hlađenje i ventilaciju kabine

Upoznavanje sa tehničkim karakteristikama sistema za regulisanje temperature motora.

Funkcija sistema

Pregrevanje motora

Šta je osnovna funkcija sistema za regulisanje temperature motora?

Sastavni delovi sistema

Prepoznajte delove sistema za regulisanje temperature motora

Hladnjak motora

Ventilator hladnjaka

Rashladna tečnost - Antifriz

Pumpa za rashladnu tečnost

Termostat

Termo davač

Termo prekidač

Ekspanziona posuda

Creva i prirubnice

Upoznavanje sa tehničkim karakteristikama sistema za hlađenje i ventilaciju kabine

Funkcija sistema

Sastavni delovi sistema

Kako pomoći kupcu u rešavanju problema u vezi sa sistemom za regulisanje temperature motora.

Vodič za razgovor sa kupcem

Redovno održavanje sistema

Najčešći kvarovi sistema