Ledelse test 1

Ledelse kundedata og medarbejderdata (copy)

Video ledelse kundedata og medarbejderdata

Her kan læse mere

Hvad skal Leif gøre for at leve op til sit lederansvar i forhold databeskyttelsesloven?

  • Han skal have indgående kendskab til databeskyttelsesloven og kende til alle dens paragraffer
  • Han skal selv beslutte, hvilke procedurer, retningslinjer og instrukser hans medarbejdere skal overholde og hvilke de kan se bort fra
  • Han skal støtte op om, at alle hans medarbejdere gennemfører det obligatoriske e-learning-kursus