eLearning

Met deze eLearning, gaan wij de Client in een thuiszorginstelling informatie te geven en uitleggen hoe de beademingsapparaat Trilogy werkt.

Toetsdoelen

Opstellen:

De cliënt moet het Trilogy 100 apparaat kunnen opstellen zodat hij/zij deze zelf kan gebruiken. De cliënt moet dus het apparaat kunnen aansluiten voor het circuittype dat gebruikt moet worden.

Instellen:

De cliënt moet de persoonlijke instellingen kunnen doen via het menu op de display. Denk aan helderheid, volume en circuit.

Gebruik:

Het doel is om de cliënt zo op te leiden dat hij/zij de standaard dingen weet over het gebruik van het apparaat. Dit zodat hij/zij thuis zelfstandig kan zijn en niet veel hulp hoeft te vragen aan de verpleegkundige.  

Maak deze eLearning in een rustige omgeving.

Neem de tijd.

Zorg voor zo min mogelijke afleiding.

De eindtoets is behaald als je 100% van de vragen correct hebt beantwoord. 

 

Voorkennis

Ben je bekend met COPD?

 • Ja
 • Nee, ik heb geen idee

Ben je bekend met thuisbeademing?

 • Ja
 • Nee

COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

COPD is een chronische ziekte, ook is COPD een verzamelnaam van chronische bronchitis en longemfyseem


Thuisbeademing

Thuisbeademing

Bij thuisbeademing spreken we van chronische beademing. Chronische beademing betekent dat een client meestal in een thuizorgpositie in principe levenslang kunstmatig beademd wordt. Je hebt twee vormen van thuisbeademing: invasieve beademing en non- invasieve beademing. Thuisbeademing wordt ondersteund door de Centrum voor Thuisbeadming (CTB).  De rol van de CTB is het informeren en begeleiden van de cliënt. 

Invasieve beademing

Invasieve beademing is een vorm van beademing waarbij de beademing via een zogenaamde tracheacanule gaat. Een tracheacanule is een buisje dat via een opening in de hals in de luchtpijp zit. De plaatsing van dit buisje gebeurt onder narcose. De opening in de hals maakt een specialist, meestal een chirurg of KNO-arts.

Non- invasieve beademing 

Bij non-invasieve beademing wordt u beademd via uw neus en/of de mond. Daarvoor gebruiken we een neusmasker, neuskussentjes, een neus-mondmasker. De beademing wordt verzorgt door een beademingsapparaat. 

eLearning Trilogy 100

De PHILIPS Trilogy 100

De Philips Trilogy 100 

De Philips Trilogy 100 is een beademingsapparaat geschikt voor thuisgebruik. Het apparaat kan 24/7 ademhalingsondersteuning aanbieden aan de cliënt. Het apparaat is makkelijk draagbaar en heeft een reserve batterij die 6 tot 8 uur meegaat.  

Cliënten Handleiding

Hieronder bevindt de handleiding van de Trilogy 100, bestudeer het goed. 

Trilogy-Patient-Guide_NL_MCI4106198_Final_LR

Toets begint nu

DE TOETS BEGINT HIERNA

Let op! vanaf nu tellen de antwoorden mee

Bij passief circuit moet je stap(pen) ondernemen om je apparaat aan te sluiten. Welke stap(pen) is/zijn dit?

 • De slang aansluiten op de luchtuitlaat.
 • De slag aansluiten op luchtuitlaat en de druklijn aansluiten.
 • Uw masker direct aansluiten op de luchtuitlaat.

Wat is het verschil tussen actief circuit en actief flow circuit?

 • Beide flow lijnen zijn aangesloten op de bovenste connector
 • Uitademingsklep is aangesloten op de bovenste connector.
 • Er is geen kleplijn aangesloten bij dit circuit.

Waar bevindt de zuurstofinlaat als u de zuurstofbron wil aansluiten?

 • Linkerzijde
 • Bovenzijde
 • Achterzijde

SD- Kaart verwijderen

Als uw zorgverlener of arts u vraagt uw SD-kaart op te sturen om uw therapie door te nemen, dient u de volgende stappen nauwkeurig op te volgen:

1. Navigeer door het menu  naar "SD-kaart veilig verwijderen".

2. Bevestig uw selectie wanneer u hierom wordt gevraagd.

3. Open de klep aan de linkerzijde van het beademingstoestelen verwijder de SD-kaart.

4. Plaats de SD-kaart in een beschermende envelop en stuur deze naar uw zorgverlener of arts.

Wanneer en hoe verwijder je de SD-kaart?

 • Wanneer je de waardes wilt bekijken, door aan de linkerzijde de klep op te maken en de SD-kaart te verwijderen.
 • Wanneer de arts of zorgverlener hier om vraagt, door aan de linkerzijde de klep op te maken en de SD-kaart te verwijderen.
 • Wanneer het apparaat dit aangeeft, door aan de rechterzijde de klep op te maken en de SD-kaart te verwijderen.

Knoppen en Aansluitingen

De Knoppen en Aansluiting

Op de afbeelding hierboven zie je de knoppen en aansluiting. 

Combineer de knoppen/aansluitingen met de functies.

De knoppen en aansluitingen

Combineer de nummers met de functies die hieronder staan. 

 • 1
  Actie annuleren of menu afsluiten
 • 2
  Door menu's navigeren of instellingen wijzigen
 • 3
  Parameters selecteren/wijzigen/bevestigen
 • 4
  Knop voor audiopauzering
 • 5
  Start/stop knop
 • 6
  Aansluiting wisselstroom
 • 7
  SD-kaart aansluiting

Wat wordt er met het symbool bedoeld die aangewezen wordt met de pijl?

 • Batterij wordt opgeladen
 • Batterij is Leeg
 • Batterij is vol

Welke handelingen moet je verrichten als de beademing niet werkt en het alarm afgaat?

 • Druk op de rechterknop en schakel de alarm uit.
 • Druk op de linkerknop en schakel het alarm uit en neem contact op met de zorgverlener
 • Druk op de rechterknop en schakel het alarm uit en sluit de patiënt aan op een anderen beademingsbron en neem contact op met de zorgverlener.

Welke handelingen moet je verrichten als de batterij bijna leeg is en het alarm gaat af

 • Sluit de Trilogy 100 aan op netspanning
 • Laat de batterij helemaal leeglopen, en laadt dan de batterij op
 • Schakel over op een andere batterij of schakel over op een netspanning en laad de batterij op.

Reiniging en Verzorging

Reinigingsmethode

Zorg ervoor dat de stekker van het beademingstoestel uit het stopcontact is gehaald voordat u het beademingstoestel gaat reinigen. 

Gebruik een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel om het voorpaneel en de buitenzijde van de behuizing te reinigen.

Zorg dat er geen vloeistof in de behuizing van het beademingstoestel of de afneembare batterij binnendringt.

Gebruik na reiniging een zachte, droge doek om overtollig reinigingsmiddel te verwijderen.

Wees extra voorzichtig bij het reinigen van het display, omdat schurende reinigingsmiddelen het display kunnen bekrassen.

Laat het beademingstoestel geheel drogen voordat u het netsnoer weer op het stopcontact aansluit.


Verzorging van de luchtfilter

Verwijder het filter uit de behuizing. Controleer of het filter schoon en intact is.

Was het filter in warm water met een mild reinigingsmiddel.

Spoel het filter grondig om alle reinigingsmiddelresten te verwijderen. 

Laat het filter volledig aan de lucht drogen voordat u het terugplaatst.

Vervang het schuimfilter als het is gescheurd of beschadigd. 

Zet de stappen in de juiste volgorde om de Trilogy 100 te reinigen

 • Haal de stekker uit het stopcontact voor je het apparaat gaat reinigen
 • Gebruik milde reiniging, wees extra voorzichtig bij het reinigen van het display
 • Zorg dat er geen vloeistof in de behuizing van het beademingstoestel of de afneembare batterij binnendringt.
 • Laat het apparaat weer afdrogen voordat je hem weer in het stopcontact doet.

Zet de stappen in de juiste volgorde om de filter van de Trilogy 100 te verzorgen

 • Verwijder het filter uit de behuizing.
 • Controleer of het filter schoon en intact is.
 • Was het filter in warm water met een mild reinigingsmiddel.
 • Spoel het filter grondig om alle reinigingsmiddel resten te verwijderen. Laat het lter volledig aan de lucht drogen voordat u het teruggeplaatst.
 • Vervang het schuim filter als het is gescheurd of beschadigd.