ภาษาไทย

สวัสดีค่ะ พบกับครูจริยา วันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำไวพจน์ภาษาไทยที่มีความไพเราะ ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ

บทที่ ๑ ความหมายของคำไวพจน์

ความหมายของคำไวพจน์

คำไวพจน์ 

           คือ คำที่มีความหมาย
เหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน หรือเรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ

เนื้อหาของคำไวพจน์

พระอาทิตย์

 ทินกร ประภากร ทิวากร ตะวัน สุริยา ไถง สุริยะ สุริยัน พันแสง สุรีย์ รวิ ระวี

 นก 

สกุณา ปักษา สุโนก วิหค ชากร ปักษี สกุณี บุหรง ทวิช

ช้าง 

ไอยรา ดำรี กุญชร สาร คชสาร

ยักษ์

ยักษา  ยักษี  ยักษิณี

อสูร ราพณาสูร กุมภัณฑ์

 นางฟ้า

อัจฉรา อัปสร รัมภา เทพธิดา เทวี

ศึกษาใบความรู้

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่กำหนดให้ โดยต้องศึกษาทุกหัวข้อ หลังจากนักเรียนศึกษาครบทุกหัวข้อแล้ว ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาเป็นแผนผังความคิด ส่งผ่านทางอีเมลของครู [email protected]

หากนักเรียนไม่เข้าใจให้ค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ google

0000004238

คำไวพจน์

ข้อที่ ๑ คำในข้อใด หมายถึง ช้าง

  • ไอยรา
  • เทพยดา

Untitled single choice question

  • Put your answer option here
  • Put your answer option here