Retningslinjer for databehandleraftaler

Retningslinjer for databehandleraftaler

Video databehandleraftaler

Hvem skal kontaktes forud for indgåelse af en ny databehandleraftale?

  • Datatilsynet
  • It
  • Koncernjura

Her kan du læse mere