DEMO UNIT AND LIVE FEED NEW PROCESS - ServiceDesq

COURSE NAME:

DEMO UNIT AND LIVE FEED ACTIVATION REQUEST VIA ServiceDesq

Please click "Start Course"  ABOVE.

CLICK HERE TO BEGIN THE COURSE

TRAINING VIDEO : Demo Unit and Live Feed Activation Request via ServiceDesq

Kanino i-aassign ang ticket kung ang request ay Demo unit activation?

 • Tejada, Elija S.
 • Activations, Team Account
 • CRM, Team Account

Piliin ang tamang sagot.

Ang bawat Live Feed Activation Ticket na gagawin sa ServiceDesq ay dapat i-assign kay .

Bilang Sales Admin, saan mo ipaprocess ang Live Feed at Demo Unit activation request?

 • SMS
 • ServiceDesq
 • Cignal Postpaid 7-Day Sampler Portal
 • Request via Email

Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin ng sales admin sa pag-create ng ticket sa Service Desq? Pumili ng dalawang tamang sagot.

 • I-attach ang fully signed and accomplished forms for Demo Unit request or Live feed request.
 • Ilagay sa "Open" ang status ng bawat ticket na gagawin for Demo Unit or Live Feed request.
 • I-assign ang Live Feed ticket sa Activations Team Account

Anong impormasyon ang recommended gamitin sa pagsesearch ng customer profile sa Service Desq?

 • Address
 • Account Number
 • Set Top Box Serial Number
 • Smart Card Serial Number

Nakatulong ba ang Training Video na ito?

Please rate your training experience from this video.

 • 1 - Needs Improvement
 • 2 -
 • 3 - Exceeds Expectations