DEMOKURS Programtillfällesstruktur i Ladok

Demo av en konceptuell del i en utbildning om studieadministration i ett ny version av systemet Ladok. Det nya Ladok kommer samtidigt med en förändring av verksamheten där bland annat lärare och studenter hanterar delar av Ladok som tidigare sköttes av administratörer. 

Programtillfällesstruktur

Programtillfällesstruktur

Programtillfällesstruktur

Med programtillfällestruktur menas en schematisk översikt av utbildningsdelarna i ett programtillfälle. Den visas under en flik i programtillfället som heter "Ingående delar". Utbildningsdelarna kan vara till exempel kurstillfällen, kurspaket och inriktningstillfällen.

Publicering av programtillfällesstrukturen

Man kan alltså bestämma antagningsförfarandet på utbildningstillfällena i strukturen. När det är gjort går det att publiceravilket gör att antagningar skapas för samtliga studenter på programtillfället.

Perioder i programtillfällesstrukturen

Programtillfällesstrukturen delas in i perioder som terminer eller läsår. Man kan publicera en period i taget, till exempel den närmaste terminen. Antagningsförfarande skapas då för alla tillfällen under perioden. Och för alla programstudenter.

Det går även att publicera hela programtillfällesstrukturen på en gång. Själva periodindelningen i till exempel terminer eller läsår bestäms innan man fyller peroderna med utbildningsdelar.

Vad krävs innan publicering?

  • Kurstillfällena ska ha ett antagningsförfarande.
  • Om det finns en valmöjlighet ska de valbara kurstillfällena anges.
  • Programtilllfällets studenter ska anges.
Utifrån vad du lärt dig hittills om programtillfällesstrukturen, vad tror du krävs av utbildningsdelarna i en period innan den kan publiceras?

Ett stöd för antagningshanteringen.

  • Man behöver inte planera ett helt programtillfälle på en gång utan kan göra det i omgångar.
  • Varje typ av utbildningsdel i ett programtillfälle kan passas in i den flexibla strukturen.
  • Med hjälp av programtillfällesstrukturen skapar man antagningar för alla programtillfällets studenter på en gång.
Vilken är den största fördelen med att hantera antagningar utifrån programtillfällesstrukturen?