TWC

Toyota Way Competencies

For Managers

Gennem denne E-learning vil du opnå større kendskab til de fem Toyota Way Competencies.

Kurset vil bestå af to dele:

 1. Toyota Way Competencies.
 2. Processen

Introduktion til Toyota Way Competencies

Mød Tom

Tom er lidt forvirret, fordi han ikke kender til Toyota Way Competencies

Lad os sammen lære omkring TWC og hvordan de anvendes her i TDK

Formål

Formålet med TWC

Ved at introducere de fem Toyota Way Kompetencer skabes der grundlag for at vurdere, hvorvidt medarbejdernes udvidste adfærd er i overensstemmelse med vores grundlæggende værdier: Toyota Way.

Udvikling af medarbejdere

Gennem evaulering med medarbejderens adfærd er det muligt at identificere udviklingsområder. Udviklingsplaner kan efterfølgende faciliteres, således at medarbejderen kan forbedre sin adfærd.

Differentiering af medarbejdere

Ved at vurdere medarbejderne bliver det muligt at lave tidlige succession planer og derved identificere HiPo's (high performers).

Processen

Ovenstående viser hvorledes TCW gennemføres i TDK

 1. Medarbejder og manager laver først et udkast til evalueringen af de fem kompetencer. Udkastet laves på baggrund af dine notater af medarbejderens adfærd gennem året.
 2. Herefter mødes manager og medarbejder til et "appraisalmøde", hvor de to opnår en fælles forståelse af medarbejderens adfærd jf. TCW.
 3. Efter appraialmødet udarbejder medarbejderen en selvevaluering, hvor hans/hendes adfærd vurderes. Manageren gør det samme.
 4. Manageren skal efterfølgende give medarbejderen en overordnet score på baggrund af evalueringen af kompetencerne.
 5. Alle TWC Evalueringerne bliver sendt til moderation og endelig godkendelse.
 6. Herefter giver manageren feedback til medarbejderen, omkring den endelige vurdering, samt evt. udviklingsområder.
 7. Vurderingen er grundlag for medarbejderens årlige lønregulering i april.

Toyota Way Competencies

Fem TWC + 1 funktionel kompetence.

De fem kompetencer er ens for alle i organisationen. Forventningerne (også kaldet Behaviorual descriptors) for hver af de fem komptencer er opdelt efter medarbejderens niveau. Assistent, Specialist og Senior Specialister har således et sæt af forventninger, hvorimod Manager og over har et andet.

Behaviorual descriptors er tilgængelige via Manager-drevet

Foruden de fem kompetencer, evalueres der på en funktionel kompetence. Den funktionelle kompetence tager udgangspunkt i Functional Skill Matrix'en.

TWC og Behavioural Descriptors for Assistent, Specialist & Senior Specialist

Gældende for Assistent, Specialist & Senior Specialist i TDK

Hver af de fem kompetencer er markeret med rødt. 

Under hver kompetence er der angivet én enkelt linje, som opsummere kompetencen.

Desuden er der angivet fire eksempler på hvorledes kompetencen kommer til udtryk i hverdagen

TWC og Behavioural Descriptors for Managers og over

Gældende for Managers og over i TDK

Hver af de fem kompetencer er markeret med rødt. 

Under hver kompetence er der angivet én enkelt linje, som opsummere kompetencen.

Desuden er der angivet fire eksempler på hvorledes kompetencen kommer til udtryk i hverdagen.

PopQuiz

Hvad kan du huske?

Klik videre og lad os se ....

Match den rigtige kompetence med den rigtige sætning - gældende for Assistent, Specialist og Senior Specialist

 • 1. Identification of Critical Issues
  "Propose Effective Solutions"
 • 2. Achievement of Critical Targets
  "Drive High Performance"
 • 3. Organizational Management
  "Establish Sustainable Business Processes"
 • 4. Human Resources
  "Develop self and others"
 • 5. Leadership
  "Contribute to teamwork"

Kan du huske Tom?

Tom er stadig lidt forvirret.

Nu har han fået styr på kompetencerne, men er stadig i tvivl om processen....


Klik videre og se om du og Tom kan blive klogere på TWC

I dybden med processen

Udkast til evalueringen

Inden jeres møde

Inden du mødes med din medarbejder, skal du udarbejde et udkast til evalueringen.

Udkastet danner grundlag for din samtale med medarbejderen i næste step: Appraisalmødet.

På baggrund af dine observationer af medarbejderens adfærd gennem året, skal du udarbejde dit udkast.

Du skal vurdere din medarbejders indsats i forhold til de fem TWC samt den funktionelle kompetence

Forventningerne (også kaldet Behaviorual descriptors) for hver af de fem komptencer er opdelt efter medarbejderens niveau. Assistent, Specialist og Senior Specialister har således ét sæt af forventninger, hvorimod Manager og over har et andet.

Behaviorual descriptors er tilgængelige via Manager-drevet


Evalueringskategorierne

Du skal vurdere medarbejdernes indsats i forhold til nedstående kategorier:

 • Strength
 • Competent
 • Needs Development

Appraisalmødet

Formålet med mødet er at sikre en overenstemmelse

På mødet skal din medarbejder forklare sin selv-evaluering.

Stil åbne spørgsmål til medarbejderen for at opnå dybere indsigt. F.eks.

 • Hvorfor anser du denne kompetence som en styrke?
 • På hvilke områder/kompetencer har du forbedret dig mest i år?


Din rating eller medarbejderens overordnet score kommunikeres IKKE på dette møde!

Assessment og den overordnet score

Reflektion

På baggrund af Appraisalmødet med din medarbejder opdaterer du templaten med kommentarer og evt. justerer din vurdering af kategorierne: Strength, Competent & Needs Development

Overordnet Score

Inden du færdiggør templaten, skal du vurdere din medarbejders overordnet score. Se nedenfor

Den overordnet score

Eksempler for forskellige profiler indenfor den overordnet score:

S/A: 

 • Minium kriteriet for at blive indstillet til forfremmelse.

B: 

 • Møder forventningerne inden for niveauet og positionen. 
 • Har nået sit potentiale (f.eks. gentagne gange vurderet til B)

C:  

 • Er ny i positionen efter en forfremmelse eller nyansættelse. Udvikler sin læringskurve normalt i overenstemmelse med forventningerne (f.eks. Auto -> C)
 • Udvilker sig ikke i overenstemmelse med forventningerne og har problemer med performancen.

D:

 • Er gentagende gange blevet vurderet under forventningerne og har tydelige problemer med performancen.

Auto:

 • Mindre end 6 måneder til at performe i enten pga. nyansættelse, forfremmelse eller intern rotation.

Moderation & Godkendelse

Moderation

Efter alle templates er blevet indsendt gennemgåes de af moderation udvalget, som skal sikre en fair bedømmelse i overenstemmelse med gældende retningslinjer.

Når alle evalueringerne er blevet godkendt, skal du afholde feedback møde med din medarbejder

Feedbackmødet

Feedback mødes afholdes inden slut april

Til mødet vil du give medarbejderen feedback på deres kompetence niveau (Strength, Competent, Needs Development) inden for hver af de fem kompetencer.

Desuden giver du feedback på medarbejderens overordnet score.

Husk

 • Giv konstruktiv feedback
 • Vær åben og lyt til medarbejderen
 • Evt. diskuter og aftalt en indviduel udviklingsplan for medarbejderen, hvis nødvendigt.

Lønregulering

Lønreguleringen

På baggrund af TWC evalueringen beregnes medarbejderen lønregulering.

Ingen handling kræves fra dig i dette step.

Kan du huske Tom?

Tom er nu blevet lidt klogere!

Du og Tom har nu lært omkring TWC, processen og ikke mindst evalueringen.


Klik videre, og se hvor meget du kan huske!

Hvordan forløber TWC processen?

 • Udkast
 • Appraisalmøde
 • Assessment og overordnet score
 • Moderation
 • Godkendelse
 • Feedbackmøde
 • Lønregulering

Sandt eller falsk?

 • Medarbejderens overordnet score udregnes automatisk
 • Managers rating kommunikeres ikke til medarbejderen på appraisalmødet
 • Der findes 6 Toyota Way Kompetencer
 • "Creative og Challenging Thinking" er en TWC
 • "Organizational Management" er en TWC
 • Du skal ikke stille åbne spørgsmål til din medarbejder på appraisalmødet
 • Vi har indført TWC for at lære medarbejderne om Toyota Way
 • Vi har indført TWC for at sikre medarbejderens adfærd er i overensstemmelse med vores værdier
 • Der findes kun ét sæt forklaringer (behaviorual descriptors) af TWC, som er gældende for alle niveauer i TDK
 • Manager og medarbejder laver et udkast til evalueringen inden appraisalmødet
 • Feedbackmødet afholdes i juni

Tillykke!

Du er nu færdig med TWC E-learning

Hvis du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte HR