školení řidičů

Vítáme Vás v online kurzu Školení pro řidiče referenty. Tento kurz je rozdělen do šesti částí a je ukončen testem. Po absolvování kurzu na vás čeká certifikát o absolvování s platností jednoho roku.

Dopravní značky

Vztahy mezi značkami

Vztahy mezi značkami, světelnými signály a pokyny policistů

Důležitost jednotlivých pokynů je možné představit si jako pyramidu. Jako nejvíce důležitý stojí na vrcholu pyramidy pokyn policisty, následují světelné signály, přenosné dopravní značky, proměnné dopravní značky, svislé dopravní značky stálé a vodorovné dopravní značky stálé.


 1. pokyn policisty
 2. následují světelné signály
 3. přenosné dopravní značky
 4. proměnné dopravní značky
 5. svislé dopravní značky stálé
 6. vodorovné dopravní značky stálé

Výstražné dopravní značky

Výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.

Heading 1 text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Dopravní značky upravující přednost

Dopravní značky upravující přednost stanoví přednost v jízdě v provozu na pozemních komunikacích.

Zákazové dopravní značky

Zákazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení.
 

Příkazové dopravní značky

Příkazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy

 

Další značky

Kromě těchto značek ještě dále existují:

 • Informativní směrové dopravní značky
 • Informativní provozní dopravní značky
 • Informativní jiné dopravní značky

Vyberte značku "Zákaz vjezdu všech vozidel"

Vyberte značku "Kruhový objezd"

Vyberte značku "Pozor, zpomalovací pruh"

Bezpečná jízda

Povinná výbava

Povinnou výbavu vozidla určuje zákon prostřednictvím vyhlášek č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. Jde o soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle, pokud je provozováno na veřejných komunikacích. Pokuta za neúplnou nebo nesprávnou povinnou výbavu se může vyšplhat na dva tisíce korun. Dejte pozor především na obsah lékárničky, který musí odpovídat zákonným normám a nesmí být prošlý!

Současná podoba povinné výbavy předepisuje majitelům automobilů mít následující: 

 1. Náhradní pojistky
 2. Náhradní žárovky
 3. Příruční zvedák schváleného typu
 4. Náhradní kolo nebo sadu na opravdu pneumatiky
 5. Výstražný trojúhelník
 6. Reflexní vestu
 7. Lékárničku
 8. Klíč na matice kol

Obsah lékárničky

Obsah lékárničky:

 • Hotový sterilní obvaz 5 x 7,5 cm
 • Hotový sterilní obvaz č. 2, 3, 4 – 2ks každý
 • Trojcípý šátek 2x
 • Nůžky
 • 2x zavírací špendlík
 • Pryžové rukavice v chirurgickém obalu
 • PVC rouška 20 x 20 cm
 • Pryžové škrticí obinadlo, 70 cm
 • Náplast s polštářkem, nejméně 6 ks
 • Hladká náplast

Bezpečnostní přestávky, doba řízení

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., a vyhláška č. 478/2000 Sb. stanovuje pro řidiče osobních automobilů při pracovních cestách tyto podmínky:

Doba nepřetržitého řízení vozidla nesmí překročit 2,5 hodiny! Za dobu nepřetržitého řízení se považuje i přerušení jízdy kratší než 15 minut.

Bezpečnostní přestávka musí být minimálně 20 minut!

Maximální denní doba řízení vozidla, po které musí následovat odpočinek alespoň 8 hodin je 10 hodin!

Dopravní nehoda

Kdy vlastně volat při dopravní nehodě policii?

V případě, že škoda na vozidle nebo nákladu přesáhne částku 100 000 Kč, volejte policii.

Povinnosti účastníka dopravní nehody

 • zamezit bezprostřednímu zvýšení rizika (označit místo nehody, přivolat hasiče, ...)
 • poskytnout první pomoc a přivolat záchrannou službu v případě zranění
 • umožnit obnovení provozu
 • vyčkat příjezdu policie, záchranné služby nebo hasičů v případě, že byli zavoláni
 • oznámit nehodu policii v případech stanovených zákonem
 • navzájem si prokázat totožnost a sdělit údaje o vozidlech

Víte, jaká je minimální hloubka dezénu u letní pneumatiky?

 • 0,5 mm
 • 1,6 mm
 • 2 mm

Výstražná vesta

Součástí povinné výbavy je reflexní vesta. Tu jste povinni mít na sobě v případě, kdy se pohybujete mimo vozidlo na pozemní komunikaci v souvislosti s nouzovým stáním (např. při dopravní nehodě).

Používání reflexních vest při pracovních cestách upravuje nařízení vlády č. 168/2002 Sb. Povinnost používat reflexní vesty platí pro všechny pracovníky, nejen pro řidiče. 

Jak je to v zahraničí?

V zahraničí může být situace odlišná od nařízení v ČR. Například v Rakousku musíte mít ve výbavě vesty pro všechny osoby v autě. Navíc musí být umístěny tak, abyste je mohli obléci ještě před opuštěním vozidla - vesty tak tedy musíte mít po ruce, nestačí je mít v kufru automobilu. Tato vesta navíc nesmí mít žlutozelenou barvu.

Před pracovní cestou do zahraničí se vždy informujte o povinnostech v dané zemi, situace může být odlišná než v ČR.

Lékařské prohlídky

Řidiči jsou povinni podrobit se lékařské prohlídce před dovršením věku 65 let, poté před dovršením 68 let věku a následně každé dva roky. Doklad o zdravotní způsobilosti musí mít řidič při řízení u sebe!

Pro řidiče z povolání, řidiče s právem přednosti v jízdě a řidiče, u kterých je řízení předmětem samostatné výdělečné činnosti a učitele autoškol platí povinnost podrobovat se pravidelným lékařským prohlídkám každé dva roky do dovršení 50 let věku, poté každý rok.

Spojte správně následující věty:

 • Doba nepřetržitého řízení vozidla nesmí překročit
  2,5 hodiny!
 • Bezpečnostní přestávka musí být minimálně
  20 minut!
 • Maximální denní doba řízení vozidla, po které musí následovat odpočinek alespoň 8 hodin je
  10 hodin!

Ve kterých případech jste povinni zavolat policii? (označte více odpovědí)

 • Put your answer option here
 • Put your answer option here

Jste povinni mít během služební cesty vestu pro všechny osoby v automobilu?

 • Ano, při služební cestě musí mít každá osoba svou vestu.
 • Ne, toto nařízení platí pouze v Rakousku.

První pomoc

Jak postupovat při dopravní nehodě?

V případě, že se stanete účastníkem dopravní nehody, měli byste dodržovat následující:

 • pokud je to možné, vozidlo zaparkujte mimo vozovku, popřípadě vpravo u krajnice
 • vypněte chod motoru vozidla
 • zapněte výstrašná oranžová světla, použijte reflexní vestu
 • umístěte výstražný trojúhelník 50 metrů před místo nehody, na dálnici se tato vzdálenost prodlužuje na 100 metrů
 • zavolejte Integrovaný záchranný systém (tel. číslo 112), popřípadě Zdravotnickou záchrannou službu (tel. číslo 155), hasiče (tel. číslo 150) nebo policii (tel. číslo 158)
 • vždy počítejte se vznikem požáru, na místě tedy nekuřte, mějte připravený hasící přístroj
 • pokud to situace vyžaduje, poskytněte zraněným základní první pomoc
 • zachovejte chladnou hlavu :)

Jak postupovat v případě, že jsou na místě ranění?

Pokud jsou na místě zranění, snažte se s nimi manipulovat co nejméně. Pokud je to možné, snažte se spíše odstranit od zraněného nebezpečí, které mu hrozí, než zraněného od nebezpečí. Pokud je manipulace se zraněným nezbytná (např. při vzniku požáru), snažte se s ním manipulovat šetrně tak, abyste mu nezpůsobili větší poranění.

Rautekův manévr

Při vyprošťování raněného z auta použijte Rautekův manévr: 

 1. Natočte postiženého tak, abyste se alespoň částečně dostali za jeho záda.
 2. Ruce provlékněte pod pažemi postiženého.
 3. Uchopte za nezraněné či méně zraněné předloktí.
 4. Lehce se zakloňte a opatrně vytáhněte postiženého z vozidla.
 5. Záda postiženého opírejte o vaše stehno pokrčené dolní končetiny.

Vyprošťování poraněných

V jakých případech raněné nevyprošťovat? V těchto případech raději počkejte na příjezd odborníků:

 • pokud by zachránce sám mohl být ohrožen na zdraví, např. v případě, že by hrozilo zřícení automobilu nebo v případě, kdy by mohlo dojít k ohrožení z důvodu požáru automobilu
 • pokud je zraněný při vědomí a je zraněn pouze tak, že situace nevyžaduje okamžitou pomoc a nehrozí zhoršení situace
 • pokud je zraněný v bezvědomí, ale dýchá a má hmatný puls

Raněné vyprošťujte v těchto případech:

 • pokud hrozí požár nebo výbuch automobilu (ale zároveň tato situace nesmí ohrozit vás)
 • pokud má zraněný závažná poranění s krvácením, které nelze ošetřit přímo ve vozidle
 • pokud je zraněný v bezvědomí, nedýchá a je bez hmatného pulsu - tato stiuace vyžaduje okamžitou pomoc!

Dýchání z úst do úst

Jestliže postižený nedýchá ani po uvolnění a vyčištění dýchacích cest, musíte mu zajistit zásobení krve kyslíkem tak, že vdechujete vzduch ze svých plic do jeho úst či nosu. Tento postup je možný proto, že při dýchání se spotřebuje pouze asi jedna čtvrtina kyslíku - zbytek se vydechuje.

 1. uvolněte a vyčistěte dýchací cesty. Udržujte záklon hlavy, předsunutou dolní čelist a pootevřená ústa 
 2. jednu ruku opřete o čelo postiženého a palcem a ukazovákem stlačte nosní dírky. Druhou rukou přidržujte dolní čelist - nedotýkejte se prsty úst a krku 
 3. zhluboka se nadechněte, otevřete zeširoka ústa a přiložte své rty kolem úst postiženého. Vydechněte šetrně, ale rozhodně do jeho úst. Přitom sledujte, zda se zvedá hrudník postiženého 
 4. oddalte ústa a pozorujte dále hrudník. Pokud byl vdech úspěšný, uvidíte, že se hrudník zvedl a nyní při výdechu opět klesá 
 5. proveďte ještě další tři vdechy co nejrychleji, aby se krev postiženého nasytila kyslíkem 
 6. na okamžik pak dýchání přerušte a zkontrolujte tep na krkavici 
 7. pokud srdce bije, pokračujte v dýchání z úst do úst, vdechujte jednou za 3-4 sekundy (tj. asi 16krát za minutu).
 8. pokud vymizí tep, zahajte ihned nepřímou srdeční masáž

O srdeční masáži se dozvíme hned na další stránce.

Nepřímá masáž srdce

Nepřímá masáž srdce

Protože v tomto případě je lepší vše vidět, než pouze číst, podívejte se prosím na následující video:

Stabilizovaná poloha

Pokud zraněný začne dýchat, přerušte resuscitaci a zkontrolujte stav vědomí a dýchání.

Pokud se stav zraněného nemění a ten zůstává stále v bezvědomí, položte je do stabilizované polohy a vyčkejte příjezdu odborníků.

Jaké je telefonní číslo záchranné zdravotnické služby?

 • 150
 • 155
 • 158

Jaké je telefonní číslo policie?

 • 150
 • 155
 • 158

Jaké je telefonní číslo hasičů?

 • 150
 • 155
 • 158