ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

 

        สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคน วิชานี้เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในรายวิชาภาาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ชึ่งนักเรียนจะได้เรียนรุ้เกียวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

บทที่ 1 fruit

ให้นักเรียนฝึกอ่านคำศัพท์ต่อไปนี้

pineapple

สับประรด

Banana

กล้วย

strawberry

สตอเบอรี่

Grapes

องุ่น

papaya

มะละกอ

apple

แอปเปิ้ล


mangosteen

มังคุด


mango

มะม่วง

kiwi

กีวี่


watermalon

แตงโม

แบบฝึกหัดข้อที่ 1

มะละกอ ภาษาอังกฤษเขียนว่าอย่างไร?

  • papaya
  • banana

แบบฝึกหัดข้อที่ 2

กล้วย ภาษาอังกฤษเขียนว่าอย่างไร?

  • banana
  • kiwi

แบบฝึกหัดข้อที่ 3

มะม่วง ภาษาอังกฤษเขียนว่าอย่างไร?

  • mango
  • mangosteen

แบบฝึกหัดข้อที่ 4

กีวี่ ภาษาอังกฤษเขียนว่าอย่างไร?

  • kiwi
  • stawberry

แบบฝึกหัดข้อที่ 5

กล้วย ภาษาอังกฤษเขียนว่าอย่างไร?

  • banana
  • papaya

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง fruits

ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คำนาม(noun) เพื่อประเมินผลว่านักเรียนได้เรียนรู้ และผ่านการประเมินในบทเรียนหรือไม่

หากพร้อมแล้วให้นักเรียน คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

แบบฝึกออกเสียงคำศัพท์

apple

kiwi

banana

mango

papaya