Mag ik dan op 4?

Mag ik dan op 4? Persoonlijke Ontwikkeling 18-12-2015

AD Haagsche Courant woensdag 16 december 2015

Claudia de Breij staat met 'Mag ik dan bij je' nog net niet in de Top 3 van de jaarlijkse Top-2000 van de NPO Radio 2, maar geeft een popster als Adele toch maar mooi het nakijken in de lijst der lijsten. Hoe het theaterlied Mag ik dan bij jou uitgroeit tot Nederlands grootste evergreen.

Je kent het liedje vast wel:

Deze les gaat over de boodschap in dit liedje zoals die door velen wordt gehoord, verstaan of vertaald. Het jaar 2015 kenmerkt zich voor heel veel mensen als een heel moeilijk jaar; een grand-finale van ook jaren daarvoor. Waarin in de wereld, ons land, voor mensen als groep en voor het individu veel problematiek is ontstaan op  gebieden zoals

Dit liedje snijdt per tekstregel eigenlijk topics aan die iedereen zijn aangegaan. Soms letterlijk, soms figuurlijk. En elk heeft zijn beeld daarbij, en terwijl je het liedje hoort rollen de beelden zich als een film voor je ogen af. Je eigen film.

Vertaald naar je opleiding gaat het ook steeds over onderwerpen Zorg & Welzijn en Maatschappij. In deze les wordt je via deze songtekst meegenomen -geleid- naar inhoud.

 

Praktische aanwijzing

Praktische tips

Twee praktische tips

 1. Dit is een 'lange' les waar je waarschijnlijk wel wat langer mee bezig zult zijn. Je kunt altijd tijdelijk even de les stopzetten; in de rechterbovenhoek kun je kiezen voor exit-save. Als je op later moment weer wilt hervatten dan klik je gewoon weer op het linkje in je mail.
 2. Een nieuwe feature in deze les: Je kunt de les ook bewaren en downloaden in PDF! Dus als je 'm wilt uitprinten dan kan dat, of als je een eigen mapje wilt aanmaken met lessen. Handig!

 

(Her)kenning van bestaan

Waarom 'op 4?': (Her)kenning van bestaan

Waarop 'op 4'

De lyrics van Mag ik dan bij jou

Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou?

Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou?

Als er een regel komt, waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou?

En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij je schuilen, als het nergens anders kan?

En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan?

Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij.

Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij.

Als het onweer komt, en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou?

Als de avond valt, en 't is mij te donker, mag ik dan bij jou?

Als de lente komt, en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou?

Als de liefde komt, en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou?

Als het einde komt, en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou?

Als het einde komt, en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?

Laat de tekstregels even op je inwerken voor je verder gaat.

 

Geen wonder

Geen wonder

Welbeschouwd is het bepaald geen wonder dat 'Mag ik dan bij jou' fors gestegen is op de ranglijst en op 4 terecht is gekomen in de lijst 2015:

 • het liedje is in het Nederlands, dus nagenoeg iedereen kan het verstaan.
 • voor heel veel mensen is 2015 een zeer spannend jaar geweest en
 • een jaar dat een groot beroep heeft gedaan op mensen
 • Claudia de Breij is als performer en als televisiepersoonlijkheid en als privepersoon (voor zover wij dit als publiek kunnen beoordelen natuurlijk) een 'fijn mens' en dichtbij zichzelf gebleven
 • Claudia de Breij is heel herkenbaar; zonder zichzelf omlaag te halen of enkel om reden van publiciteit communiceert ze integer over haar prive-leven (sexuele geaardheid, kinderen & opvoeden, scheiden, teleurstellingen, opkrabbelen, dromen & ambities); ze wordt daarom en daarmee gewaardeerd.
 • het liedje snijdt allerlei twijfels en vraagstukken des leven aan van Claudia EN van jezelf, EN ze vraagt Mag ik dan bij jou? Jij bent die 'jou'...
 • Claudia doet dus ofwel een beroep op jou -mocht het nodig zijn-
 • OF jij bent degene met diezelfde twijfels en stelt diezelfde vragen aan iemand anders
 • en die iemand anders is dan een concreet persoon of niemand in het bijzonder (en dan juist aan iedereen)

Deze opsomming is niet compleet, maar daar ligt ook niet de ambitie.

In deze les koppelen we de tekstfragmenten uit Mag ik dan bij jou 'aan jou' en/of aan de mensen aan wie jij ondersteuning mag bieden.

Als de oorlog komt

Als de oorlog komt

We kennen allemaal de problematiek waar de wereld nu mee kampt. Zelfs premier Rutte noemde ons land 'in oorlog'. In oorlog met het gedachtegoed van IS. Als ons land zich in oorlog verklaart dan zijn AL haar burgers dat ook. Jij bent dus ook 'in oorlog' en misschien dat je je dat niet helemaal realiseerde nog; maar je wordt wel zeker geacht je achter deze oorlogsverklaring te scharen EN je wordt geacht aan elke oproep 'ter strijd' gehoor te geven.

Zo is je bijvoorbeeld al gevraagd tot waakzaamheid. Ben je waakzaam; let jij op rondslingerende tassen bijvoorbeeld in de tram??

Heb je een mening over IS? Over de fysieke dreiging en over de dreiging die met dat gedachtengoed meekomt? Lastige kwesties!

Maar 'In oorlog' zijn betekent veel meer. Je kunt ook met jezelf in oorlog zijn. Je kunt strijd voeren met je eigen-ik. Je kunt branden stichten van verlangen, vechten tegen je eigen opvattingen, in strijd zijn met overtuigingen die je tijdens je opvoeding zijn aangemeten. Je kunt het gevoel hebben aan de winnende hand te zijn. Of je bent in een loopgraven-oorlog terecht gekomen waar zonder verdere verandering van de situatie geen verliezer of winnaar uit zal komen.

Heb jij een heilig vuur?, sticht je brand van verlangen, bevecht je jezelf en sta je voor -of achter- op punten?

En, heb je iemand om te vragen 'Mag ik dan bij jou?'

In je professionele bestaan MOET je vaak zelf ook kunnen schuilen. Anders 'brand je af', krijg je een burn-out. ZORG daarom als eerste goed voor jezelf, ALTIJD.

Pas als je goed voor jezelf zult zorgen, kun je goed voor een ander zorgen. SCHUIL als eerste, dus. En biedt pas daarna een veilig heenkomen voor de ander' een shelter.

 • Dan wil ik kunnen schuilen
 • Dan bied ik ik een plek om te schuilen

Wat is jouw clubje?

Als er een clubje komt

We leven in een tijd van globalisering. De wereld ligt aan onze voeten. Met internet. Je kunt in minder dan 24 uur de wereld rond vliegen. In steden als Rotterdam en Den Haag wonen mensen uit meer dan 200 verschillende landen. En dan tellen we het aantal mensen daarbinnen met verschillende etniciteit, bevolkingsgroepen, lokale gebruiken en specifieke geloofsovertuigingen en -stromingen nog niet mee.

Want landsgrenzen zeggen niet zoveel. Die zijn ooit aangebracht. En worden steeds vaker zelfs betwist EN beslecht of weer opnieuw aangebracht.

Joegoslavie? Bestaat niet meer. Ukraine? Wordt bevochten. In menig Afrikaanse staat woedt al decennia een burger-oorlog. Zowel om landsgrenzen als tussen bevolkingsgroepen. Hutu's en Tutti's bijvoorbeeld. Na dekolonisatie zijn landen 'geschapen' die voordien nooit hebben bestaan zelfs. Je kunt dan ook niet verwachten dat bewoners zomaar ineens die regimes accepteren. De USA zijn nauwelijks een eenheid (al willen ze ons anders doen geloven); de federale regeringen -per staat- hebben veel autonomie. De oorspronkelijke bevolkingsgroepen zoals 'indianen' (men dacht bij de ontdekking van Amerika eigenlijk dat ze een andere route naar India De Oost hadden gevonden, vandaar de benaming) hebben uiteindelijk weer eigen gronden toegewezen gekregen, met zeer vergaande zelfbeschikkingsbevoegdheid en eigen economie-faciliteiten. Gok-walhalla Nevada?; 100% 'Indiaans'... De Inuit (Eskimo's) in het noorden van Alaska voelen zich echt volstrekt geen Amerikaans staatburger en het structureel miskennen en misgunnen van hun identiteit en oorspronkelijke levenswijze levert tot op de dag van vandaag alleen maar toenemende problematiek op (vooral voor de Inuit zelf).

Maar we hoeven niet ver weg. Spanje en Frankrijk? Je kent vast de ETA; Baskenland moet&zal er komen. In de noordelijke provincies met Barcelona als centrum is pas geleden voor het eerst met meerderheid van stemmen de route naar onafhankelijkheid open gelegd. Dit zeer tegen de zin en tot ontsteltenis van Madrid (zetel van de centrale regering). De Schotten? Stemden ternauwernood met een verschil van slechts enkele stemmen voorlopig voor aansluiting bij Groot-Brittanie. Een deel van de Ieren is zelfstandig, een ander deel voert al decennia strijd, verenigd in de IRA. In Engeland zelf hechten steeds meer mensen aan autonomie en behoud van authenticiteit. Ze laten dit zien door oorspronkelijke talen weer te doen laten herleven; zoals het Welsh bijvoorbeeld. In Italie worden verschillen tussen noord en zuid steeds openlijker blootgelegd waarbij het rijke noorden het zuidelijk deel minacht.

Nog dichter bij huis? Geen probleem. Belgie bijvoorbeeld waar een steeds heftiger wordende geopolitieke strijd woedt tussen Wallonie en Vlaanderen (het franstalige deel en het nederlandstalige deel) en inwoners van beide delen elkaars bestaan welhaast misgunnen. Binnen die delen wordt op de grenzen er van vervolgens nog eens een taalstrijd uitgevochten.

Nog-nog dichter bij huis? Wist je dat Nederland in vroeger dagen De Nederlanden heette? Ja, ook 'wij' zijn een organisatorisch geheel van samenstellingen en bijeenraapsels. En steeds meer en intenser komt boven drijven dat die samenvoeging o zich wel een goed idee bleek wellicht, maar dat het (vermeende?) verlies aan authenticiteit en autonomie op gaat spelen. Friesland heeft de erkenning en het behoud haar eigen taal bevochten. En gewonnen. Dubbele plaatsnaamborden zijn voor de niet-Friezen het eerste bewijs van een status-aparte. De inwoners van Groningen voelen zich miskend dat 'hun rijkdom' (gas) niet a-priori bij hen terechtkomt en komen daar steeds meer in tegen verweer. We kennen nog steeds een splitsing tussen 'van boven de grote rivieren' en 'van onder de grote rivieren'. Terwijl Noord-Brabant een Nederlandse provincie is en Brabant juist een Belgische.

Super-dicht bij huis? Kom je uit 'Zuid'?, dan hoor je ZEKER NIET bij 'Noord' (Rotterdam). En het ligt er ook nog aan uit welk deel van 'Zuid' je komt. Het goede deel, of..? en in het verloop der jaren worden deze overenkomsten en verschillen met elkaar allengs verder uitvergroot en ge-extrapoleerd. Dat zet je te denken. Althans, in deze les is het de bedoeling dat je dit te denken geeft.

Waarom?

Bij welk clubje hoor jij? Heb je nog wel een clubje waar je bij hoort? Nee? Dat zou op zich wel beter zijn; want clubjes bieden herkenning, erkenning en veiligheid van bestaan. Als jouw buurt jouw buurt niet meer is, jouw vereniging is opgehouden te bestaan, je familiebanden steeds ijler worden en je je niet meer kunt herkennen in je geloof dan wordt je bestaan steeds lastiger. Je gaat ijkpunten missen; je referentiekader verdwijnt.

En dan ben je 'heel alleen'. Veel mensen hebben momenteel last van niet-meer-bij-een-clubje horen. En tegelijkertijd hebben steeds meer mensen last van gevoelens van onveiligheid bij clubjes die nu wel opbloeien. Mensen zijn zoekende, of dolen.

Wat is jouw clubje?

Het kan WEL goed gaan hoor, samen leven in een samenleving. Een mooi voorbeeld is toch wel Nieuw Zeeland, 'van ons af' dwars door de aarde heen en dan ben je er zo. Daar zijn juist de gebruiken van oorspronkelijke bewoners steeds meer herkend en erkend als buitengewoon waardevol en is inmiddels sprake van een evenwicht en vorm van samenleven waarin het beste van veel werelden wordt gekoesterd.

In het filmpje zie je een Haka. Een Haka, een oorspronkelijk een inheems gebruik (rite) wordt gebruikt om te eren (van een persoon of situatie) en voor het oproepen en positief aanwenden van groeps-energie. Een Haka staat ook voor het tonen voor de grootst mogelijke vorm van respect; voor een medestander, zelfs ook voor de tegenstander. De tegenstander kan 'de dood' zijn, maar ook een football-club.

In het onderstaande filmpje zie je een Haka. Het mooie aan deze is

 • dat de dood EN de dode worden ge-eerd
 • dat de Haka wordt uitgevoerd door jongeren (maw riten en rituelen hoeven niet uit te sterven)
 • dat de studenten respect tonen voor hun overleden docent (in status: 'de leerling' aan hun 'hogere')
 • dat de studenten van verschillende komaf zijn, van diverse etniciteit, maar zich verenigen in hetzelfde gebruik (de Haka)

Omschrijf waar en bij wie je thuis hoort; waarbij of in wie je jezelf herkent? Heb je ook typische gebruiken die je met anderen gemeen hebt? Hang je een gedachtengoed aan dat je deelt met gelijkgestemden? Gewoonten die jou en je groep kenmerken?

Regels om aan te voldoen. Of niet.

Als er dan een regel komt

We leven in een periode waarin we steeds meer risicomijdend gedrag lijken te vertonen. Risicomijdend gedrag wordt ook zeer aangemoedigd. Steeds meer regeltjes, voorschriften, beleid en wetten zijn ge-ent op dit uitgangspunt.

 •  WARNING staat er tegenwoordig op de linkerspiegels bij nieuwe auto's en in de gevaarlijk :-) kleine lettertjes daar onder de boodschap: If you look in this mirror you cannot see in front of you
 • We kunnen ons tegen steeds meer verzekeren. Zelfs tegen slecht weer op je vakantie. Of een 'geen-sneeuw' verzekering. Elk risico kun je verzekeren en dat wordt ook van harte aangemoedigd.
 • Gezond eten, niet roken, drinken, geen vuurwerk, helmplicht voor fietsers, niet-hands-free bellen, links-rechts-links kijken voorafgaand aan oversteken
 • Extra prive bijles voor kinderen, pre-school, zomerscholen (een doorslaand succes), zaterdagschool (ook een doorslaand succes), sportverenigingen met speciale arrangementen voor extra training, werkelijk ALLES kan worden aangewend en wordt daadwerkelijk ingezet om in elk geval elk risico op de geringste mogelijkheid tot achterlopen op voorhand uit te sluiten. In het hier-en-nu EN in de toekomst (van je kinderen)
 • Sparen, hypotheekverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, extra zorgpolissen, top-pensioen-beleggingsverzekeringen
 • Waarschuwingsetiketten op levensmiddelen, een suiker-tax, IKEA waar je geen frisje meer kunt bestellen, 'Vrijwaring' verplicht te ondertekenen als je eens wilt gaan paint-ballen, en op de gemiddelde speelgoed-verpakking staat niet meer wat er zo leuk is aan het speelgoed-item maar staat vooral waar het niet voor bedoeld is en wat het gevaar is bij onjuist gebruik.

Kortom: Safety-first en liefst met een all-inclusive no-risk polis.

Maar.., dat verhoudt zich volstrekt NIET met het tijdsgewricht waarin we nu leven. Deze tijd vraagt juist om mensen die het verschil kunnen maken, die vanuit creativiteit, lef, durf en autonomie keuzes kunnen maken en ontwikkelingen in gang kunnen zetten die leiden tot vernieuwing. Ook in zorg & welzijn, dus ook in jouw professionele bestaan.

Veranderende client-typen, minder financiering of andere budget-stromen, beleidskaders (via je manager), kennis en kunde en vaardigheden; het 'oude' maakt plaats. Maar voor WAT? `Dat vraagt om pionieren en ontwikkelen. Dat kan alleen als enig risico wordt genomen, want ontginnen van het onbekende is nu eenmaal risicovol.

Als je goed 'tussen de oren' hebt zitten wat regels, normen en waarden betekenen (voor jezelf en voor je clienten en voor de organisatie) dan heb je een goed referentiekader waarbinnen je nog steeds zelfstandig keuzes kunt maken en je verantwoord risico's kunt nemen, en MAG nemen.

En gaat er dan wat fout; bedenk dan altijd dat er meestal minder fout gaat door foute keuzes als door geen gemaakte keuzes(..)

Mensen voelen zich enerzijds veilig bij regels en dat is het positieve er aan. Maar teveel regels vervreemd mensen van zichzelf; het ontneemt of verbiedt 'persoons-eigen gedrag'. En dat is funest zo blijkt steeds vaker. Mag ik dan bij jou? is dan een veilige haven bij iemand die binnen al die regels toch blijft opvallen door eigenheid; deze persoon zal worden gezien als 'rots in de branding, vuurtoren'. Dat kun jij ook zijn, in je rol als begeleider. Iemand die ondanks en dankzij al die regels het best mogelijke voor de client weet te betekenen.

 • Regels
  Het geheel der voorschriften
 • Normen
  Aangenomen of Overeengekomen beoordelingspunten en-of uitgangspunten
 • Waarden
  Centrale maatstaven waarmee met het eigen gedrag en dat van een ander beoordeelt

En als ik iets moet zijn

En als ik iets moet zijn

Vervreemding..

als mijn zware voeten
zich een weg naar huis
toe slepen en werkelijkheid
zich kil forceert in alles
van een droom die ooit bestond

bevraag ik mijn gedachten
in een hopeloze vlaag
'misschien wel deze keer'
en 'het zal anders zijn'

maar de dagen blijven
steeds leger, langer dan
verwachting en als ik terug
mijn afscheid neem
opnieuw slechts stilte

die vervreemdend
achterblijft

De naam van de dichter moeten we je schuldig blijven, excuus.

De vraag is om (bij) jezelf te reflecteren; ben je voor jezelf herkenbaar als je in de spiegel kijkt? Do you like what you see? Of lijkt daar soms een vreemde te staan waar je tegenaan kijkt, zo iemand die je vaagjes kent. Maar waarvan je je niet helemaal precies kunt herinneren in welke situatie dat was. Je weet nog dat diens naam begon met een 'R', iets van 'Risanne' of zoiets. Terwijl je zelf Rian heet, bijvoorbeeld.

Het is overigens bepaald niet vreemd om periodiek even wat verder van jezelf af te staan. Je zou zelfs kunnen zeggen: 'dat is gezond'. Blijkbaar heb je een ontwikkeling doorgemaakt die je nog niet zo was opgevallen, je moet -nee, MAG- jezelf dan weer even herijken. Dus bedenk dat elke vreemde die je ziet in de spiegel ook een kans is op kennismaking met een nieuwe vriend; "Aangenaam kennis te maken met mij!"

Probeer je eigen spiegelbeeld te omschrijven. Is er een match met jezelf? Vallen je 'lijntjes' op?

Als je mensen na lange tijd tegenkomt die tegen je zeggen: "Goh, je bent geen steek veranderd!" dan zou je dat eigenlijk jammer moeten vinden.. Verandering hoort bij ontwikkeling; ontwikkeling leidt tot verandering.

En als het onweer komt

En als het onweer komt

De Nederlandse taal staat bol van het gebruik van synoniemen, spreekwoorden en gezegden. Voor niet-Nederlands sprekenden is dit zelfs een van de grootste struikelblokken op taalles.

En als het onweer komt kan dan ook voor veel meer staan als 'slecht weer'.

Onweer staat ook voor onheil en donkerte. En dat onheil kan van alles betekenen, en voor iedereen wat anders inhouden.

In elk geval betekent onweer weinig goeds; iets waarvoor je maar beter kunt schuilen want tegenhouden kun je het toch niet.

En als het onweer je dan bereikt, als het boven je hangt dan begint het te donderen. Ook al zo'n woord. Daar komt gedonder van; daar komt ellende van. Rampspoed. Als je ergens gedonder mee krijgt dan wordt eigenlijk meestal zelfs bedoeld dat je met IEMAND gedonder hebt, of zult krijgen.

Het donderen kan zelfs ineens, uit het niets opsteken. Dan is het een donderslag bij heldere hemel. Een zeer onaangename verrassing die je niet hebt zien aankomen, waar je absoluut geen rekening mee hebt gehouden. Iets naars.

Het kan er bij weerlichten, en de bliksem kan je raken. Maar wees gerust; als je die lichtflits ziet ben je niet geraakt. Als-in-een-flits je leven voorbij zien trekken; zoals mensen wel eens ervaren tijdens een auto-crash of andere levensbedreigende situatie.

Een flitslicht staat behalve voor bliksem ook voor veiligheid juist; je wordt dan ergens voor gewaarschuwd. Hulpdiensten hebben niet voor niets zwaailichten. Pas-op, let-op; wij komen er aan wij moeten er door want wij zijn onderweg om hulp te bieden bij een gevaarlijke situatie. Het zwaailicht waarschuwt je, terwijl de hulpdienst zelf staat voor veiligheid.

Licht vervolgens staat voor 'Licht aan het einde van de tunnel'; vanuit een hachelijke situatie een uitgang vinden. Naar het licht toe bewegen. Licht staat dan synoniem voor een oplossingsrichting.

En zo zijn we van donker naar licht bewogen met louter het gebruik van synoniemen, gezegden en spreekwoordelijkheden.

'Tegeltjeswijsheden' zoals die vroeger veelal op toiletmuren plachten te hangen geven ons houvast, ook al bieden ze zelden een concrete oplossing. Houvast in de vorm van een veelzeggende spreuk is dus vaak voldoende om je weer richting te geven of een storm te doorstaan.

Als laatste opmerking: Als het onweer komt. Leer je een kind over de pracht van het natuurverschijnsel en leg je uit welke kracht het heeft? En leer je het kind daarmee ervan te kunnen houden en respect te hebben voor de mogelijke kracht van de impact? Of leer je je kind eigenlijk niets; en trek je het gordijn dicht?

Ook hier in schuilt een synoniem; leer je (zelf) het mooie te zien en het risico te onderkennen of 'duik je weg'. En ook duik je weg is dan weer.. Ja, het is zelfs moeilijk om NIET in synoniemen te denken, toch?

Als de avond valt

 

Als de avond valt

Imagine (all the people), van John Lennon, staat dit jaar op nummer 1.

Voor Claudia is het bepaald een eer om zo dicht in de buurt te staan van een van de grootmeesters van de (pop)muziek. Dat Imagine op 1 staat is geen (kerst)wonder; de oproep en vraagstelling in de song is universeel; je KUNT het hier niet niet mee eens zijn; je KUNT niet tegen zijn; je kunt dit alleen maar willen.

John Lennon was zijn tijd niet zozeer voorbij; hij was eerder tijdloos, van alle tijden.

Een voorvechter (samen met zijn levenspartner/vrouw Yoko Ono) van wereldse liefde en saamhorigheid. Een hippie toen, een held nu.

Maar ook een neerslachtig mens; een meester was in droefheid. Imagine is ook geen vrolijk liedje, het is een song die vanuit een eigenlijk treurige -ietwat depressieve- kijk op de wereld oproept tot mooi en mooiers, een betere samenleving.

Hij is (was) een optimist | Hij is(was) een pessimist.

Pessimisme, neerslachtigheid, gevoelens van onmacht zul je vaak tegenkomen bij mensen die je ondersteunt. De les uit deze les: Elke status van een persoon is 'terecht', 'waar' en kan niet worden van tafel geveegd met; "Ach joh, het komt wel goed". Weinig komt zomaar toevallig goed; ga op zoek naar de reden, probeer er je vinger op te leggen. In jouw rol als begeleider (je bent geen behandelaar) ben je al heel waardevol als je gevoel (elk gevoel) bij je client herkent, en erkent. Dan ben je al verder als halverwege. Het resterende deel van weemoed naar goed gemoed kun je dan samen afleggen terwijl de client weet dat hij/zij zich niet verder hoeft te verantwoorden, maar zich geaccepteerd weet. Om wie hij is, en om wat hij voelt.

 • Lennon was een pessimist
 • Lennon was tegelijkertijd een optimist en pessimist
 • Lennon was een optimist

Lente en Verliefd?

Lente en verliefd?

Liefde, sexualiteit en relaties houden ons flink bezig. Ga er maar van uit dat niemand ontkomt aan het ontdekken ervan en de leerschool die moet worden doorlopen. Om er uiteindelijk achter te komen dat diplomering op deze thema's op persoonlijk niveau er niet in zal zitten..

Ook in ondersteuningssituaties zul je regelmatig te maken hebben met het thema 'liefde'. Enerzijds vanuit het basale 'houden van': je kunt gewoonweg houden van iets, iemand of van een situatie. Zoals houden van je eigen plekje op de bank of je favoriete stoel in huis, houden van je moeder of houden van een zonvakantie met je kinderen.  Anderzijds vanwege de relationele dimensie waarin emotionele en fysieke aantrekkingskracht een rol spelen.

Via onderstaand linkje kom je terecht op een site waar je je verliefdheid kunt testen. Dat is 'fun to do'. De vroegere Margriets en Libelles hadden ook altijd heel populaire testjes, ergens op de laatste bladzijden. Steenkolen-psychologie, maar niemand die dat erg vindt, of vond. Iets hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn, sterker; hoe eenvoudiger hoe herkenbaarder soms.

Verliefdheid is dat vaak wel, ingewikkeld. Voor jonge mensen omdat ze nog weinig ervaren zijn, voor oudere mensen juist OMDAT ze ervaren zijn.

We houden het op deze lespagina frivool maar met serieuze ondertoon.

Het frivole zit 'm in het testje (zie link); en de prettige vormgeving, geen moeilijke woorden. De serieuze ondertoon is dat dit type sites -ook in dit geval- een veelgebruikte entree zijn voor jeugdigen waar zij kennis opdoen aangaande relaties, sexualiteit, vriendschap en meer. Jongeren zijn altijd 'op zoek naar', maar zitten bepaald niet altijd te wachten om eens uitvoerig  hun onderzoek en eerste ervaringen te delen met jou als begeleider. Je bent goed bezig als jij je dat beseft en dat je via hints, -bijvoorbeeld over sites- jongeren wel richting kunt geven bij hun zoektocht. Als wordt bemerkt dat jij hun vertrouwen waard bent zul je ervaren dat je in vertrouwen wordt genomen. Maar alleen in die volgorde, dus.

Het linkje: http://www.qpido.nl/meisjes/test/

Als het einde komt

Als het einde komt

De laatste twee tekstregels pakken we samen.

Het einde; 'de dood'. De dood staat voor sterven, afscheid nemen en alles wat we daarbij kunnen bedenken en mogelijkerwijs zelf ook al hebben ervaren. Of nog gaan ervaren, want niemand ontkomt daar aan. Zelfs niet als je helemaal alleen bent, want dan nog ga je in elk geval ook zelf ooit dood.

En dat maakt het zo bijzonder; van alles wat ons leven met onzekerheid kan vervullen (zoals alle voorgaande tekstfragmenten) maken we ons bijna het meest druk om het enige dat met zekerheid WEL zal plaatsvinden; iedereen gaat dood. Jij ook. En toch vormt dat de grote onbekende in ons bestaan want in al onze behoeften aan duidelijkheid en zekerheid kunnen we niet met zekerheid stellen 'wat daarna'? Je bouwt er niet echt ervaring in op.

Tenzij je gelooft (in een hiernamaals). Maar ja, geloven is geen exacte wetenschap, er is geen academisch bewijs van een hiernamaals. Daarom hebben we ook geloven; die helpen ons met verklaringen voor vraagstukken waarvoor geen bewijs te leveren is (of was). De atheist daarentegen gelooft niet. Een atheist is een overtuigd ongelovige en heeft evenmin bewijs van zijn gelijkheid over de materie. Zelfs een atheist gelooft dus; hij gelooft met overtuiging dat 'iets niet is'. En ook dat wat er volgens hem niet is valt niet te bewijzen.

En als ik dan alleen ben

Alleen zijn staat regelmatig voor eenzaamheid. Onterecht, op zich. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer mensen heel bewust 'alleenstaand'; waarmee wordt bedoeld 'geen (vaste) levenspartner hebben'. Zij voelen zich juist prima, en niet zelden zijn dit mensen die juist een langdurige samenlevingsrelatie hebben gehad maar deze relatievorm niet meer ambieren. Waar vroeger nog een taboe rustte op een relatieloos leven is het tegenwoordig zelfs al helemaal niet vreemd meer om in een restaurant een 'tafeltje voor een' te reserveren. Het brengt immers ook een vorm van zelfstandigheid met zich mee met heel prettige bijverschijnselen zoals gevrijwaard zijn van verplichtingen (naar een levenspartner). De aanduiding alleenstaand maakt steeds meer plaats voor alleengaand. 'Gaan' betekent 'voortbewegen', waarmee gezegd dat alleen zijn dus bepaald geen patstelling of stilstand impliceert maar staat voor vooruitgang.

Toch blijven we niet graag 'alleen over'. Want dat staat WEL voor eenzaamheid; bij niemand meer terechtkunnen. Met het verstrijken der jaren ga je steeds vaker naar uitvaarten ipv naar verjaardagsfeestjes. Je komt niet onzeker ter wereld (niet dat we weten althans); en uit verhalen en foto's vind je ook het bewijs dat daar mensen bij waren op dat moment. In elk geval je moeder. Meestal ook je vader, en een deskundige. En je werd vastgepakt en vastgehouden. Je werd op en tegen de borst gelegd en je handen werden gevoeld. Alleen sterven, als het einde komt, dat brengt onzekerheid met zich mee. Houd dan iemand jouw hand vast, mag ik dan bij jou?

Couplet

Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan?

En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan?

Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij.

Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij.

Tot slot

Zorg en ondersteuning bieden bestrijkt alle levenskwesties. En die levensthema's zijn voor alle mensen gelijk. Niet gelijkelijk of evenredig verdeeld altijd weliswaar, maar toch. De manier waarop jij je leven handen en voeten weet te geven is randvoorwaardelijk voor de meerwaarde die je voor de ander kunt betekenen. Het gaat er niet om of jij op al jouw vraagstukken en tegenvallers al het juiste antwoord hebt gevonden. Herkenning van je eigen situatie stelt je telkens in staat je te verplaatsen in de situatie van de ander. Erkenning van je eigen 'ik' stelt je in staat de ander ook te kunnen erkennen met zijn 'ik'. Herkenning en erkenning vormen daarmee een twee-eenheid in elke vorm van relatie, zowel prive als professioneel.

 • Je kunt alleen op iets boos worden waar je van houdt
 • Bang zijn voor 'het onbekende' is iets heel natuurlijks

Top 10

De Top 10. Toeval? bestaat niet

De top-10 (van deze top-2000) wordt gedomineerd door songs die een bepaald gevoel aanspreken. Dat kan zijn vanwege de tijdsgeest van het nummer (bijvoorbeeld mensen die op een nummer stemmen en hun jeugd erin terugbeleven (of fragmenten daar van) en/of vanwege de inhoud van het nummer, de boodschap in de tekst.

Het zijn dus bepaald niet zomaar niemendalletjes die de top-10 halen. Dat is wel zeker. Zomaar een lekkere beat haalt 173, of 682. Maar niet de top-10. Mensen waarderen dus betekenisvolheid. Het moet ergens voor STAAN, of OVER GAAN.

Betekenisvol ben jij ook, in je rol als professioneel ondersteuner. Er wordt je waarde toegekend.

Jij STAAT ergens voor, je GAAT ergens over.

Hoe mooi is dat, jij in de Top10 van iemands persoonlijke lijstje?!

 • Imagine | John Lennon
  Een beroep op Saamhorigheid van deze Engelse zanger, voorheen The Beatles
 • Bohemian Rhapsody | Queen
  Goed en kwaad; waarbij 'het hele leven' een bedreiging is en tevens als enige uitkomst de ultieme straf: De duivel; Satan. "Mama, I killed a man, pu a gun against his head, pulled the trigger now he's dead".
 • Hotel California | Eagles
  Sommigen verklaren tekst als verslaafdheid (aan drugs). Waarschijnlijker: De onderbuik van de Amerikaanse droom. Die telkens toch niet uit blijkt te komen maar waar aan mensen zich vastklampen en helemaal in verliezen aan de Amerikaanse goudkust.
 • Mag ik dan bij jou? | Claudia de Breij
  Levensvraagstukken van deze Nederlandse theatermaakster.
 • Stairway to heaven | Led Zeppelin
  Onduidelijk | De bandleden nuttigden in die periode vooral heel veel drugs en kunnen zich naar eigen zeggen "Ook niet meer zo goed herinneren" waarom ze het geschreven hebben. Ze LEEFDEN gewoon en verkeerden in hemelse sferen.
 • Piano man | Billy Joel
  Over alledaagse mensen met hun alledaagse problematiek in een alledaags hotelletje. Over Echte mensen met hun echte verhalen, verteld aan, en door, de pianoman van het hotelletje.
 • Avond | Boudewijn de Groot
  "Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, in jou en mij". Over intense liefde en de angst ervoor dat die (ooit) wegvalt.
 • Child in time | Deep purple
  Ook een typische jaren-70 tekst en groep: Mystiek, zonder eenduidig verhaal. Het hele leven omvattend. Dromerig, melancholiek, grootst en meeslepend en zwevend. Als 'Een kind uit die tijd'.
 • Wish you were here | Pink Floyd
  Over het niet-verbonden zijn. Enerzijds met het leven, het bestaan in algemene zin. Maar ook over een persoon die 'kwijt' is (vanwege schizofrenie). De wens om er bij te zijn, er weer te zijn.
 • Fix You | Coldplay
  Een dierbaar familielid is overleden. Over de pijn van dit verlies en de belofte om dingen 'goed te doen' en evt recht te zetten waar nodig. Het ondanks al het verdriet proberen te 'helen'.