Test

Sectie1

Dit is een verhaal, beschirjving?

Hoe lang is Chinees

  • Ok
  • Nee

Bananen zijn

  • recht
  • krom

Sectie 2

Hamburger?

  • Kroket
  • Frikandel
  • Kaas

welke mooier?