ก่อนเทพrov

บทที่1

ฮีโร่สายเมจ

เมจ(mage) : สายอาชีพขั้นแรกก่อนจะเปลี่ยนไปเป็นวิซซาร์ด… เอ้ย! ไม่ใช่!! ฮีโร่ในกลุ่มเมจนั้นจะทำหน้าที่คล้ายแครี่ แต่จะแตกต่างกันตรงแทนที่จะทำดาเมจด้วยการโจมตีปกติอย่างแครี่ แต่เมจจะทำดาเมจด้วยสกิลเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น (Krixi, Mganga,Liliana ฯลฯ)