STARTKURS | Sertifisering

I People er vi opptatt av at du skal få så god og grundig opplæring som mulig. Dette skal sikre at du har et godt grunnlag når du skal utføre din jobb. Du har nå vært på Startkurs hos oss og fått innføring i HR, HMS og RM. 

For å bestå startkurs, må du i tillegg ta en test. Du mottar kursbevis etter å ha bestått testen med 100 % score. 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i PEOPLE (HMS)

Hva står HMS for?

 • Helse, motivasjon og sikring
 • Heimkunnskap, miljø og sikkerhet
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Helse, mikroøkonomi og sikkerhet

Hvem har ansvar for HMS i People?

 • De ansatte
 • Arbeidsgiver
 • Kunde
 • Alle

Hva bestemmer hvordan vi jobber med HMS i People?

 • Innfallsmetoden
 • Arbeidsmiljøloven + interne rutiner for HMS
 • Kravspesifikasjon fra kunde
 • Våre interne rutiner

Hva er Revidert Arbeidsgiver?

 • NHOs HMS-sertifiseringsordning for bemanningsvirksomheter
 • At virksomheten er registrert i MVA-registeret
 • NHOs økonomiske sertifiseringsordning for medlemsbedrifter
 • At ekstern revisor har godkjent regnskapet til virksomheten

Hva er maksimal alminnelig arbeidstid i henhold til arbeidsmiljøloven?

 • 9 timer per dag, 40 timer per uke
 • 8 timer per dag, 40 timer per uke
 • 7,5 timer per dag, 37,5 timer per uke
 • Finnes ikke lovbestemt grense - arbeidsgiver kan bestemme

Kan man avtale lengre alminnelig arbeidstid enn 9/40?

 • Ja, så lenge arbeidstaker er enig
 • Ja, men kun innen visse grenser
 • Nei, dette er aldri tillatt
 • Ja, men kun i virksomheter med tariffavtale

Hva er maksimal tillatt overtid per uke?

 • 10 timer, men kan utvides etter avtale med tillitsvalgte
 • 10 timer, men maks 13 timer total arbeidstid per dag
 • 10 timer, man kan utvides etter avtale med Arbeidstilsynet
 • Alle svaralternativene er riktige

Peoples utleieansatte (vikarer) er...

 • midlertidig ansatt i PEOPLE
 • fast ansatt med krav om lønn mellom oppdrag
 • innleide i PEOPLE
 • fast ansatt uten krav på lønn mellom oppdrag

Hvem er arbeidsgiver i et bemanningsoppdrag?

 • Oppdragsgiver
 • PEOPLE
 • PEOPLE kontor
 • Rådgiver i PEOPLE

Må oppsigelser i People må følge alle krav om saklighet og prosedyre definert i arbeidsmiljøloven?

 • Nei, det er ikke krav om drøftelsesmøte
 • Nei, det er tillat med kortere oppsigelsestid
 • Ja, akkurat de samme kravene gjelder
 • Nei, det er ikke like strenge krav til saklighet

Hva er avskjed?

 • Et annet ord for oppsigelse
 • At sjefen sier hade til de ansatte ved arbeidsdagens slutt
 • At en kunde avbryter oppdraget før tiden
 • At den ansatte må gå på dagen

Hva er verneombudets oppgave?

 • Ivareta arbeidstakerne i saker som angår arbeidsmiljøet
 • Forhandle om lønn for de ansatte
 • Sitte i bedriftens styre
 • Kontrollere bedriftens økonomi og regnskap

Hva handler likebehandlingsprinsippet (aml. § 14-12 a) om?

 • Diskriminering av handikappede på arbeidsplassen
 • Krav om 40 % kvinner i lederstillinger
 • Likebehandling av innleide medarbeidere fra bemanningsbyråer
 • Krav om tiltak for å hindre diskriminering av minoriteter

Hvem bestemmer lønn til ansatt?

 • Rådgiver i PEOPLE
 • Rådgiver og kunde sammen
 • Den ansatte
 • Kunden

I Personal- og HMS-håndbok - hva finnes hvor?

I personalhåndboken finnes informasjon om  og  . I HMS-håndboken finnes informasjon om  og .

Hvis en kunde oppfordrer oss til ulovlig diskriminering i en rekrutteringprosess, er det...

 • ikke så farlig.
 • litt dumt, men vi må jo følge kundens bestilling.
 • vår plikt å politianmelde kunde.
 • vårt ansvar å følge likestillings- og diskrimineringslovverk, og å opplyse kunde om dette.

I hvilke tilfeller skal jobbsøkere få svar på sin søknad?

 • Hvis de søker høyere stillinger.
 • Alltid.
 • Når de har kvalifikasjonene kunde ber om.
 • Hvis vi har tid til å svare alle.