Funkcje logiczne Excel

Funkcje logiczne są najmniej liczną kategorią funkcji Excela.

Na dzisiejszej lekcji omówimy 4 z nich, czyli funkcje ORAZ, JEŻELI, NIE i LUB.

Funkcja ORAZ

WPROWADZENIE

Użyj funkcji ORAZ aby sprawdzić, czy wszystkie warunki w teście mają wartość PRAWDA.

PRZYKŁAD

WYJAŚNIENIE

Wyświetla wartość PRAWDA, jeśli wartość w komórce A2 jest większa niż 1 ORAZ mniejsza niż 100. W przeciwnym razie wyświetla wartość FAŁSZ.

Funkcja JEŻELI

WPROWADZENIE

Funkcja JEŻELI umożliwia tworzenie logicznych porównań wartości z oczekiwanymi wynikami (jakieś wyrażenie jest prawdziwe, to wykonaj określone działanie, a w przeciwnym razie wykonaj inne działanie).

PRZYKŁAD

WYJAŚNIENIE

W powyższym przykładzie działanie formuły w komórce D2 jest następujące: JEŻELI(C2 = Tak, to zwróć wartość 1, a w przeciwnym razie zwróć wartość 2).

Funkcja NIE

WPROWADZENIE

Użyj funkcji NIE gdy chcesz się upewnić, że jedna wartość nie jest równa drugiej.

PRZYKŁAD

WYJAŚNIENIE

Wartość z komórki A2 NIE jest większa od 100.

Funkcja LUB

WPROWADZENIE

Użyj funkcji LUB aby sprawdzić, czy któryś z warunków w teście ma wartość PRAWDA.

PRZYKŁAD

WYJAŚNIENIE

Wyświetla wartość PRAWDA, jeśli wartośćw komórce A2 jest większa niż 1 LUB mniejsza niż 100. W przeciwnym razie wyświetla wartość FAŁSZ.