e-mokymai

Sveiki, e-mokymų dalyviai.

Tai virtualūs mokymai, padėsiantys geriau įsisavinti medžiagą.

Pradžioje pateikiama teorinė medžiaga, o peržvelgus ją turėsite galimybę atlikti tęstą ir pasitikrinti žinias.

 

 

Kaip suprasti medijas?

Kas yra medija ?

Kas yra medija

Medija  – plačiąja prasme yra komunikacijos priemonė, perduodanti informaciją. Medija gali būti fotografija, kinas, videotechnologija, internetas ir panašios priemonės. 

Medijų analizės pradininku laikomas kanadiečių švietėjas, filosofas ir mokslininkas Marshall McLuhan, kuris teigia, jog medija yra pranešimas. 

M. McLuhano teorijoje medijos raiškos spektras daug platesnis, tačiau šiuolaikinės teorijos sutinka ne su visais jo apibrėžimais. Čia medija yra bet kokia techninė žmogaus raiškos forma, technologija ar net kokios nors veiklos žaliava (kirvis, popierius, namas, elektros šviesa, laikrodis ar pinigai).

Medijų pavyzdžiai

Medijų pavyzdžiai

1) Automatizacija (automatų naudojimas pakeisti žmonių operacijoms);

2) Filmai;

3) Elektra/elektros amžius. Elektra panaikina laiko ir erdvės faktorių žmonių asociacijoje visiškai kaip radijas, telegrafas, telefonas ir televizija, iš esmės sukurdama įsitraukimą.

4) Spauda ir tipografija;

5) Rašymas;

6) Kalba;

7) Radijas;

8) Telefonas.

"Karštos" ir "šaltos" medijos

„Karštosios“ medijos

Karšta medija suteikia visišką įsitraukimą be aiškaus stimulo. Pavyzdžiui, spauda užima vizualinę erdvę, naudojasi vizualiaisiais pojūčiais, bet gali įtraukti skaitytoją. Karšta medija išlaiko analitinį tikslumą ir tvarką, kadangi dažnai yra linijinė ir logiška. Ji pabrėžia vieną juslę ir išskirią ją iš kitų, padarydama kitas nejautriomis. Dėl šios priežasties karšta medija taip pat laikomas radijas, filmai, paskaitos ir fotografija.

„Šaltosios“ medijos

Šalta medija paprastai, bet ne visuomet yra ta, kuri suteikia mažą įsitraukimą su ryškiais stimulais. Ji reikalauja aktyvesnio vartotojo įsitraukimo, įskaitant abstraktų modeliavimą bei simuliaciją. Dėl to, anot M. McLuhano, šalta medija yra televizija, seminaras ar komiksai. M.McLuhanas apibrėžia terminą „šalta medija“, kaip kilusį iš džiazo ir populiariosios muzikos, kuri yra „atribojanti“ vartotoją

Medijų kritika

M. McLuhano medijų kritika

U. Eco tvirtina, kad M.McLuhano medijos apibrėžimas savyje sutelkia kanalus, kodus ir žinutes po svarbiausiu medijos apibrėžimu, taip supainiodamas apibrėžimo turinį.

D. Macdonald priekaištavo M.McLuhanui dė jo dėmesio televizijai ir „aforistinio“ prozos stiliaus, kuris,  „pripildytas prieštaravimų, nenuoseklumų, iškreiptų faktų ir faktų, kurie nėra faktai, hiperbolizavimo ir chroniško neaiškumo.

D. Carr teigia, kad buvo ilgas laikotarpis „akademikų, kurie pasidarė karjerą iš M.McLuhano mėginimų apibrėžti modernią medijų ekosistemą aiškinimo,“ nesvarbu ar taip įvyko dėl, ką jie matė, kaip M.McLuhano turinio ignoravimą ar jo argumentavimo stilių.

Masinės medijos: privalumai ir trūkumai

Testas. Karštosios medijos

  • Radijas
  • Televizjija
  • Komiksai
  • Filmai