ภาษาไทย

สวัสดีค่ะนักเรียน! วันนี้พบกับครูเมนะคะ  วันนี้เราจะไปเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดกัน  นักเรียนพร้อมหรือยัง  ถ้าพร้อมแล้วเราไปสนุกกับการเรียนมาตราตัวสะกดกันเลย

ตอนที่ 1 การอ่านแม่ ก กา

คำแม่  ก กา  คืออะไร?

คำแม่ ก กา หมายถึง  คำที่ไม่มีตัวสะกด  หรือคำไม่มีเสียงพยัญชนะท้าย

                          มะระ

       มะระ  สะกดว่า  มอ-อะ-มะ, รอ-อะ-ระ  อ่านว่า  มะระ

                          จำปา

      จำปา  สะกดว่า จอ-อำ-จำ, ปอ-อา-ปาอ่านว่า  จำปา

                              กะทิ

          กะทิ  สะกดว่า กอ-อะ-กะ,ทอ-อิ-ทิ อ่านว่า กะทิ

                                กะปิ

            กะปิ  สะกดว่า  กอ-อะ-กะ, ปอ-อิ-ปิ  อ่านว่า กะปิ

กา

ให้นักเรียนแบบฝึกทักษะ