Funkcje baz danych - Excel Online

Funkcje baz danych - Excel Online

Funkcja BD.ŚREDNIA

Opis i składnia

Opis

Uśrednia wartości w polu (kolumnie) rekordów listy lub bazy danych, które są zgodne z warunkami określonymi przez użytkownika.

Składnia

BD.ŚREDNIA(baza_danych;pole;kryteria)

W składni funkcji BD.ŚREDNIA występują następujące argumenty:

 • Baza danych    to zakres komórek, które tworzą listę lub bazę danych. Baza danych to lista powiązanych danych, na której wiersze pokrewnych informacji to rekordy, a kolumny danych to pola. Pierwszy wiersz listy zawiera etykiety poszczególnych kolumn.
 • Pole    wskazuje, która kolumna jest używana w funkcji. Należy wprowadzić etykietę kolumny umieszczoną w podwójnym cudzysłowie, taką jak "Wiek" lub "Plon", lub liczbę (bez cudzysłowów) reprezentującą pozycję kolumny na liście: 1 dla pierwszej kolumny, 2 dla drugiej kolumny itd.
 • Kryteria    to zakres komórek, który zawiera warunki określone przez użytkownika. Dowolnego zakresu można użyć jako argumentu kryteriów pod warunkiem, że zawiera on przynajmniej jedną etykietę kolumny i jedną komórkę poniżej etykiety, służącą do określania warunku.

Przykład


Aby zastosować daną funkcje należy kliknąć na dowolne puste pole i wpisać odpowiednią formułę.

Np. Aby uzyskać średnią wieku wszystkich drzew w poniższej bazie danych, należy podać następującą formułę:

=BD.ŚREDNIA(A1:E7;3;A1:E7)

Funkcje BD.MAX i BD.MIN

Opis i składnia

Opis

Zwraca największą/najmniejszą liczbę w polu (kolumnie) rekordów listy lub bazy danych, która jest zgodna z warunkami określonymi przez użytkownika.

Składnia

BD.MAX(baza_danych;pole;kryteria)

BD.MIN(baza_danych;pole;kryteria)

Składnia funkcji BD.MAX i BD.MIN obejmują następujące argumenty:

 • Baza danych    Argument wymagany. Zakres komórek, które tworzą listę lub bazę danych. Baza danych to lista powiązanych danych, na której wiersze pokrewnych informacji to rekordy, a kolumny danych to pola. Pierwszy wiersz listy zawiera etykiety poszczególnych kolumn.

 • Pole    Argument wymagany. Wskazuje, która kolumna jest używana w funkcji. Należy wprowadzić etykietę kolumny umieszczoną w podwójnym cudzysłowie, na przykład "Wiek" lub "Plon", lub liczbę (bez cudzysłowów) reprezentującą pozycję kolumny na liście: 1 dla pierwszej kolumny, 2 dla drugiej itd.

 • Kryteria    Argument wymagany. Zakres komórek zawierający warunki określone przez użytkownika. Jako argumentu „kryteria” można użyć dowolnego zakresu pod warunkiem, że zawiera przynajmniej jedną etykietę kolumny i jedną komórkę poniżej etykiety, w której określa się warunek.

Przykład


Aby uzyskać maksymalny zysk dla jabłoni o wysokości od 10 do 16 stóp lub dowolnej gruszy, należy zastosować poniższą formułę:


=BD.MAX(A1:E10;"Zysk";A1:F3)

Jeżeli chcemy uzyskać minimalny zysk dla jabłoni o wysokości od 10 do 16 stóp lub dowolnej gruszy to analogicznie stosujemy poniższą formułę:


=BD.MIN(A1:E10;"Zysk";A1:F3)

Funkcje BD.ILE.REKORDÓW i BD.ILE.REKORDÓW.A

Opis i składnia

Opis

BD.ILE.REKORDÓW

Liczy komórki zawierające liczby znajdujące się w polu (kolumnie) rekordów listy lub bazy danych, które są zgodne z warunkami określonymi przez użytkownika.

BD.ILE.REKORDÓW.A

Liczy niepuste komórki znajdujące się w polu (kolumnie) rekordów listy lub bazy danych, które są zgodne z warunkami określonymi przez użytkownika.

Argument pole dla obu funkcji jest opcjonalny. Jeżeli argument pole zostanie pominięty, funkcja BD.ILE.REKORDÓW zlicza wszystkie rekordy w bazie danych zgodne z kryteriami.

Składnia

BD.ILE.REKORDÓW(baza danych;pole;kryteria)

BD.ILE.REKORDÓW.A(baza danych;pole;kryteria)

W składni tych funkcji  występują następujące argumenty:

 • Baza danych    Argument wymagany. Zakres komórek, które tworzą listę lub bazę danych. Baza danych to lista powiązanych danych, na której wiersze pokrewnych informacji to rekordy, a kolumny danych to pola. Pierwszy wiersz listy zawiera etykiety poszczególnych kolumn.

 • Pole    Argument wymagany. Wskazuje, która kolumna jest używana w funkcji. Należy wprowadzić etykietę kolumny umieszczoną w podwójnym cudzysłowie, na przykład "Wiek" lub "Plon", lub liczbę (bez cudzysłowów) reprezentującą pozycję kolumny na liście: 1 dla pierwszej kolumny, 2 dla drugiej itd.

 • Kryteria    Argument wymagany. Zakres komórek zawierający warunki określone przez użytkownika. Jako argumentu „kryteria” można użyć dowolnego zakresu pod warunkiem, że zawiera przynajmniej jedną etykietę kolumny i jedną komórkę poniżej etykiety, w której określa się warunek.

Przykład


Aby znaleźć rekordy drzew jabłoni o wysokości między 10 a 16 i następnie zliczyć ile pól dotyczących wieku w tych rekordach zawiera liczby należy podać formułę:


 =BD.ILE.REKORDÓW(A1:E10;"Wiek";A1:F2)


Funkcja DB.SUMA

Opis i składnia

Opis

Dodaje liczby w polu (kolumnie) listy lub bazy danych, które są zgodne z warunkami określonymi przez użytkownika.

Składnia

BD.SUMA(baza_danych;pole;kryteria)

W składni funkcji BD.SUMA występują następujące argumenty:

 • Baza danych    Argument wymagany. Zakres komórek, które tworzą listę lub bazę danych. Baza danych to lista powiązanych danych, na której wiersze pokrewnych informacji to rekordy, a kolumny danych to pola. Pierwszy wiersz listy zawiera etykiety poszczególnych kolumn.

 • Pole    Argument wymagany. Wskazuje, która kolumna jest używana w funkcji. Należy wprowadzić etykietę kolumny umieszczoną w podwójnym cudzysłowie, na przykład "Wiek" lub "Plon", lub liczbę (bez cudzysłowów) reprezentującą pozycję kolumny na liście: 1 dla pierwszej kolumny, 2 dla drugiej itd.

 • Kryteria    Argument wymagany. Zakres komórek zawierający warunki określone przez użytkownika. Jako argumentu „kryteria” można użyć dowolnego zakresu pod warunkiem, że zawiera przynajmniej jedną etykietę kolumny i jedną komórkę poniżej etykiety, w której określa się warunek.

Przykład


Jeżeli chcemy chcemy otrzymać całkowity zysk z jabłoni to musimy zastosować funkcje w ten sposób:


=BD.SUMA(A1:E10;"Zysk";A1:A2)