Branninstruks Parkveien 61

Untitled section

Untitled content 1

Branninstruks Parkveien 61

Sist oppdatert 3.juli 2018 Ansvar: Administrasjon

Untitled content 2

Møteplass og nødnummer

 • Møteplass ved evakuering av bygget er foran på fortauet ved hotell Scandic Solli
 • Viktig nødnummer
  • 110 Brann/større ulykker
  • 112 Politi
  • 113 Ambulanse/lege
  • 116117 Legevakt (nasjonalt legevakt-nummer)

Untitled content 3

Etasjeansvarlige ved brann

 • Hver etasje har fått utnevnte minst 2 etasjeansvarlige

 • Disse har som viktigste funksjon ansvaret for å etterse at egen etasje er tømt for mennesker ved en utløst brannalarm

 • Etasjeansvarlige er også utstyrt med markørvest som tas i bruk ved utløst brannalarm
 • Det avholdes årlig brannøvelse og etasjeansvarlige holdes oppdatert på rutinene

Untitled content 4

Før brannalarm eller brann

Skal du gjøre deg kjent med følgende:

 • Rømningsveier
 • Alle utganger og nødutganger
 • Plassering av lokaler brannmeldere
 • Plassering av brannslanger og andre slokkeredskaper
 • Bruken og bruksområdet for de stedlige oppsatte slokkemidler
 • Sørg for at det er frie rømningsveier

Untitled content 5

Ved utløsning av brannalarm

Så skal du gjøre følgende:

 • Lukk alle dører slik at røyk sprer seg minst mulig og forlat deretter lokalene
 • Gå deretter raskeste vei ut av bygningen
 • NB! Heisene skal ikke benyttes ved brann
 • Møt direkte opp på møtestedet, som er foran hotell Scandic Solli
 • Gi beskjed til etasjeansvarlig eller brannvernsleder om noen er igjen i bygningen
 • Tillatelse til å returnere tilbake til bygget kan kun gis av ansvarlig brannvernleder eller fra Brannvesenet

Untitled content 6

Ved brann

Så skal du gjøre følgende:

 • Meld fra til alle som er i umiddelbar fare – bruk manuell brannmelder
 • Ring brannvesenet på telefon 110
 • Oppgi navn, adresse og hva som har skjedd
 • Meld fra til ansvarlig brannvernleder eller etasjeansvarlig
 • Sørg for at alle kommer seg ut
 • Bruk ikke heis
 • Prøv å slokke med husbrannslange, håndslokkeapparat, eller å kvele brannen med teppe e.l. Når Brannvesenet er på plass overtar de slokkearbeidet

Untitled content 7