Het ideale T-Mobile gesprek

Nut en noodzaak

Wat is het ideale gesprek?

Het ideale gesprek is een structuur van een gesprek die verdeeld is in onderdelen. Deze onderdelen zijn volgens de afdeling Quality belangrijk om de klant zo goed mogelijk te woord te staan op een manier die echt bij T-Mobile past.

Waarom het ideale gesprek?

Het ideale gesprek is in het leven geroepen om medewerkers structuur mee te geven in het voeren van klantgesprekken. Deze structuur zorgt ervoor dat medewerkers de kernwaarden van T-Mobile uitdragen in hun dienstverlening.

Test

  • Het ideale gesprek is er alleen voor om...
  • Het ideale gesprek is niet om....

Openingsfase

Opening

BIj de opening van het gesprek is het belangrijk om x

ID-check

test

Betrokkenheid & Beleving

Vriendelijk en Beleefdheid

Welke onderdelen zitten in de openingsfase?

  • ID-check
  • Juiste antwoord
  • Duidelijkheid
  • Betrokkenheid
Je mag hier JusTin voor raadplegen

Analysefase

Analyse

Juiste antwoord

Afrondingsfase

Duidelijkheid

XU-Sell

Verdere vragen

Loggen

Test2