Kursus i databeskyttelsesloven for alle funktionærer

Databeskyttelsesloven

Video - databeskyttelsesloven - alle funktionærer

Databeskyttelsesloven betyder for dig som medarbejder, at du altid:

  • skal sørge for at beskytte dine egne personoplysninger ekstra godt
  • skal have lovhjemmel til og fokus på behandling, opbevaring og sletning af personoplysninger
  • kan finde alle oplysninger om dig selv på databeskyttelsessitet på intranettet

Video - sikkerhedsbrud - alle funktionærer