Test cursus Carien 2

Dit onderdeel bevat een aantal MC vragen uit deel 2 Introductie nieuwe cliënt van de toets medicatie van HB.

Er is een nieuwe cliënt opgenomen op de groep en jij doet de opname. Wat is belangrijk om te doen?

Ongeveer twee dagen na opname van een nieuwe cliënt heb je nog geen toedienlijst van de desbetreffende cliënt gehad. Wat doe je?

Een “cliënt mutatielijst” vul je in bij de volgende situatie:

Dit onderdeel bevat een aantal MC vragen uit deel 1 Baxter van de toets medicatie van HB.

1 Een maal per week worden de medicatiekoffers op de Hondsberg geleverd door de apotheek. Wat behoort er in de koffer te zitten ?

Er is een fout ontstaan bij de levering van de medicatie. Hoe ga je dit oplossen?

Oude of overgebleven medicatie, waar laat je die?